Aanwijzing geneeskundigen herkeuringscommissie

Geraadpleegd op 27-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-09-1994.
Geldend van 01-09-1994 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-09-1994

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-09-1994)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-09-1994 Nieuwe-regeling 13-06-1994 Stcrt. 1994, 123 RLD/LI944671 13-06-1994 Stcrt. 1994, 123
Naar boven