Besluit wijziging inkomensgrenzen WRB juli 1994

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geldend van 01-07-1994 t/m 01-01-2005

Besluit wijziging inkomensgrenzen WRB juli 1994

De Minister van Justitie,

Overwegende, dat het normbedrag bedoeld in artikel 1 van de Algemene Bijstandswet per 1 juli 1994 wordt gewijzigd;

Gelet op artikel 35, vijfde lid, van de Wet op de rechtsbijstand;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-01-2005]

Het percentage, bedoeld in artikel 35, vijfde lid, aanhef en onder a en b, van de Wet op de rechtsbijstand, waarmee de in het derde lid van genoemd artikel vermelde bedragen van de inkomensgrenzen en eigen bijdragen met ingang van 1 juli 1994 worden gewijzigd, wordt vastgesteld op 0,20.

Artikel 4

[Vervallen per 02-01-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als:

Besluit wijziging inkomensgrenzen WRB juli 1994.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 juni 1994

De

Minister

voornoemd,
Namens de

Minister

,
Het

Hoofd van de Directie Rechtshulp

,

N.P. Levenkamp, wnd

Terug naar begin van de pagina