Thema's voor het centraal examen maatschappijleer 1997 en 1998

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 25-06-1994 t/m 30-12-2004

Thema's voor het centraal examen maatschappijleer 1997 en 1998

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel 1, juncto onderdeel 2.2 van de bijlagen 1 tot en met IV van de Regeling examenprogramma's maatschappijleer (Uitleg OenW-Regelingen nr. 12 van 1 mei 1991), betreffende de examenprogramma's maatschappijleer:

 • eindexamen v.w.o. en h.a.v.o.;

 • staatsexamen v.w.o. en h.a.v.o.;

 • eindexamen m.a.v.o.-C, m.a.v.o.-D, v.b.o.-C en v.b.o.-D;

 • staatsexamen m.a.v.o.-C en m.a.v.o.-D;

Besluit:

Artikel 1. Thema's v.w.o.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De thema's voor het centraal en schriftelijk examen maatschappijleer v.w.o. in de schooljaren 1996/1997 en 1997/1998 zijn:

 • Politieke besluitvorming (themaveld: Staat en maatschappij);

 • Milieu en beleid (themaveld: Woon- en leefmilieu);

 • Multiculturele samenleving (themavelden: Opvoeding en vorming, Woon-en leefmilieu).

Artikel 2. Thema's h.a.v.o.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De thema's voor het centraal en schriftelijk examen maatschappijleer h.a.v.o. in de schooljaren 1996/1997 en 1997/1998 zijn:

 • Politieke besluitvorming (themaveld: Staat en maatschappij);

 • Mens en werk (themaveld: Arbeid en vrije tijd);

 • Multiculturele samenleving (themavelden: Opvoeding en vorming, Woon- en leefmilieu).

Artikel 3. Thema's m.a.v.o. en v.b.o.

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De thema's voor het centraal en schriftelijk examen maatschappijleer m.a.v.o. en v.b.o. C/D in het schooljaar 1996/1997 zijn dezelfde als die voor het schooljaar 1995/1996. Het zijn:

  • Politieke besluitvorming (themaveld: Staat en maatschappij);

  • Massamedia (themaveld: Opvoeding en vorming);

  • Multiculturele samenleving (themavelden: Opvoeding en vorming, Woon- en leefmilieu).

 • 2 Voor het schooljaar 1997/1998 zijn de thema's:

  • Politieke besluitvorming (themaveld: Staat en maatschappij);

  • Multiculturele samenleving (themavelden: Opvoeding en vorming, Woon- en leefmilieu);

  • Mens en werk (themaveld: Arbeid en vrije tijd).

Artikel 4. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in UitlegOenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 6. Citeertitel

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Thema's voor het centraal examen maatschappijleer 1997 en 1998.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven