Welzijnswet 1994

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 08-03-2006 t/m 31-12-2006

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
AfkortingWelz.w. 1994
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0006705
RechtsgebiedGezondheidsrecht en farmaceutisch recht
OverheidsthemaGezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid
 2. Besluit afwijking verantwoordelijkheidstoedeling welzijnsbeleid
 3. Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid
 4. Besluit dualisering gemeentelijke en provinciale medebewindsbevoegdheden
 5. Besluit specifieke uitkeringen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingsbeleid
 6. Monitorregeling maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingsbeleid
 7. Regeling algemene subsidiebepalingen Stichting Fonds PGO
 8. Regeling experimenten Wmo
 9. Regeling functiefinanciering PGO-organisaties
 10. Registratieregeling maatschappelijke opvang en vrouwenopvang
 11. Registratieregeling verslavingsbeleid
 12. Tijdelijke regeling delegatie subsidiebevoegdheid aan PGO en OGZ
 13. Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport
 14. Tijdelijke stimuleringsregeling lokale opvoedondersteuning en gezinsondersteuning

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Bekostigingsbesluit inburgering nieuwkomers
  Artikel: 13
 2. Bekostigingsbesluit welzijnsbeleid
  Artikel: 1
 3. Besluit dualisering gemeentelijke en provinciale medebewindsbevoegdheden
 4. Besluit specifieke uitkeringen maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingsbeleid
  Artikel: 1
 5. Besluit verlening mandaat aan de Stichting Cogis ter verstrekking van subsidies
  Artikelen: 1, 2, 3
 6. Besluit volksgezondheidssubsidies
  Artikel: 2
 7. Inzet van middelen over en weer tussen inburgering nieuwkomers en educatie
  Tekst: tekst
 8. Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
  Bijlage: bij de artikelen 46, eerste lid, en 49, eerste lid, van de Regeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (bijlage 1)
 9. Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2003
  Bijlage: 2
 10. Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2004
  Bijlage: 2
 11. Regeling verantwoordingsformulieren Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang
  Bijlagen: 1b, 2, 7
 12. Registratieregeling maatschappelijke opvang en vrouwenopvang
  Artikel: 1
 13. Stimuleringsregeling vrijwilligerswerk voor en door jeugd
  Bijlage: 2
 14. Subsidieregeling welzijnsbeleid
  Bijlagen: 1, 2, 4, 5
 15. VWS-intrekkingsregeling dor hout 2004
  Artikel: 1
 16. Wet inburgering nieuwkomers
  Artikel: 24
 17. Wet kinderopvang
  Artikelen: 90, 97
 18. Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen
  Artikel: 1
Terug naar begin van de pagina