Regeling vaststelling ambtsinstructie voormalig onbezoldigd opsporingsambtenaren

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 17-06-1994 t/m 01-01-2005

Regeling vaststelling ambtsinstructie voormalig onbezoldigd opsporingsambtenaren

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Enig artikel

De voormalig onbezoldigd opsporingsambtenaren van rijks- en gemeentepolitie die ingevolge artikel 3, hoofdstuk 2, afdeling 1, van de Invoeringswet Politiewet 1993 hun opsporingsbevoegdheid behouden, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar en bevoegd geweld te gebruiken en de veiligheidsfouillering toe te passen.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij is geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1994.

's-Gravenhage, 2 juni 1994

De

Minister

van Justitie,
Namens deze,
Het

hoofd van de Directie Politie

,

H. P. Wooldrik

Naar boven