Wijziging Besluit verantwoording en vergoeding uitkeringskosten

[Regeling vervallen per 22-09-2004.]
Geraadpleegd op 21-04-2024.
Geldend van 27-05-1994 t/m 21-09-2004

Wijziging Besluit verantwoording en vergoeding uitkeringskosten

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheidelet op de artikelen 50 en 81c van de Algemene Bijstandswet, de artikelen 18, derde lid, en 39 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de artikelen 18, vierde lid, en 39 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

[Red: Wijzigt het Besluit verantwoording en vergoeding uitkeringskosten ABW, IOAW en IOAZ .]

Artikel II

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

[Red: Wijzigt het Besluit verantwoording en vergoeding uitkeringskosten ABW, IOAW en IOAZ.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

[Red: Wijzigt het Besluit verantwoording en vergoeding uitkeringskosten ABW, IOAW en IOAZ.]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 22-09-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1994.

's-Gravenhage, 19 mei 1994

De

Staatssecretaris

voornoemd,

J. Wallage

Naar boven