Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Geraadpleegd op 04-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkorting Wet Coa
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0006685
Rechtsgebied Migratierecht | Vreemdelingenrecht
Overheidsthema Immigratie, integratie en inburgering

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Aanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid, Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 4. Faciliteitenbesluit opvangcentra
 5. Invoeringsbesluit Financiële-verhoudingswet
 6. Regeling eigen bijdrage asielzoekers met inkomen en vermogen 2008
 7. Regeling inburgering
 8. Regeling tot vaststelling van het Controleprotocol 2019 Centraal Orgaan opvang asielzoekers
 9. Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005
 10. Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen
 11. Subsidiebesluit Centraal Orgaan opvang asielzoekers 2005
 12. Wijziging Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen
 13. Wijziging Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 1997 (Rva1997)
 14. Wijziging Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb)
 15. Wijzigingsregeling Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 6.7
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 3. Besluit instellen besluitmoratorium en vertrekmoratorium asielzoekers afkomstig Libië
  Artikel: 2
 4. Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
  Artikelen: 1g, 2a
 5. Besluit verlengen besluitmoratorium en vertrekmoratorium asielzoekers Libië
  Artikel: 3
 6. Faciliteitenbesluit opvangcentra
  Artikel: 1
 7. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst
 8. Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000
  Artikel: 1
 9. Regeling tot vaststelling van het Controleprotocol 2019 Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Bijlage: Accountantsprotocol COA
 10. Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen
  Artikel: 1
 11. Subsidiebesluit Centraal Orgaan opvang asielzoekers 2005
  Artikel: 1
 12. Toeslagen, pleeggezinnen en opvang van uitgeprocedeerde alleenstaande minderjarige vreemdelingen
  Tekst: tekst
 13. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 14. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst
 15. Vreemdelingenwet 2000
  Artikelen: 11, 44, 45
 16. Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2020

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 36333
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 06-11-2013 Stb. 2013, 450 33554 13-12-2013 Stb. 2013, 564
Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841 09-07-2014 Stb. 2014, 281
Wijziging 04-06-2014 Stb. 2014, 248 32271 01-09-2014 Stb. 2014, 323
Wijziging 06-11-2013 Stb. 2013, 450 33554 13-12-2013 Stb. 2013, 564
Wijziging 14-03-2013 Stb. 2013, 142 33062 19-06-2013 Stb. 2013, 247
Wijziging 20-05-2010 Stb. 2010, 203 32205 23-12-2010 Stb. 2010, 886
Wijziging 13-03-2008 Stb. 2008, 85 31248 13-03-2008 Stb. 2008, 85
Wijziging 05-02-2004 Stb. 2004, 50 29217 05-02-2004 Stb. 2004, 50
Wijziging 19-06-2003 Stb. 2003, 269 28630 25-08-2003 Stb. 2003, 335
Wijziging 19-12-2002 Stb. 2003, 23 28327 08-04-2003 Stb. 2003, 174
Wijziging 23-11-2000 Stb. 2000, 496 26975 20-03-2001 Stb. 2001, 144
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-01-1998 Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
Wijziging 20-06-1996 Stb. 1996, 334 24040 11-12-1997 Stb. 1997, 581
01-04-1995 Wijziging 30-03-1995 Stb. 1995, 159 23930 30-03-1995 Stb. 1995, 159
01-07-1994 Nieuwe-regeling 19-05-1994 Stb. 1994, 422 23540 17-06-1994 Stb. 1994, 472
Naar boven