Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
AfkortingWet Coa
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0006685
RechtsgebiedMigratierecht | Vreemdelingenrecht
OverheidsthemaImmigratie, integratie en inburgering

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid, Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 3. Faciliteitenbesluit opvangcentra
 4. Invoeringsbesluit Financiële-verhoudingswet
 5. Regeling eigen bijdrage asielzoekers met inkomen en vermogen 2008
 6. Regeling inburgering
 7. Regeling tot vaststelling van het Controleprotocol 2019 Centraal Orgaan opvang asielzoekers
 8. Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005
 9. Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen
 10. Subsidiebesluit Centraal Orgaan opvang asielzoekers 2005
 11. Wijziging Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen
 12. Wijziging Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 1997 (Rva1997)
 13. Wijziging Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb)
 14. Wijzigingsregeling Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 6.7
 2. Besluit instellen besluitmoratorium en vertrekmoratorium asielzoekers afkomstig Libië
  Artikel: 2
 3. Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen
  Artikelen: 1g, 2a
 4. Besluit verlengen besluitmoratorium en vertrekmoratorium asielzoekers Libië
  Artikel: 3
 5. Faciliteitenbesluit opvangcentra
  Artikel: 1
 6. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst
 7. Invoeringswet Vreemdelingenwet 2000
  Artikel: 1
 8. Regeling tot vaststelling van het Controleprotocol 2019 Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Bijlage: Accountantsprotocol COA
 9. Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen
  Artikel: 1
 10. Subsidiebesluit Centraal Orgaan opvang asielzoekers 2005
  Artikel: 1
 11. Toeslagen, pleeggezinnen en opvang van uitgeprocedeerde alleenstaande minderjarige vreemdelingen
  Tekst: tekst
 12. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 13. Vreemdelingencirculaire 2000 (C)
  Teksten: tekst, tekst
 14. Vreemdelingenwet 2000
  Artikelen: 11, 44, 45
 15. Wijzigingswet Vreemdelingenwet 2000
Terug naar begin van de pagina