Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Geraadpleegd op 22-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-01-2024

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Faciliteitenbesluit opvangcentra
  2. Invoeringsbesluit Financiƫle-verhoudingswet

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Subsidiebesluit Centraal Orgaan opvang asielzoekers 2005
    Artikel: 6

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2011 Vernummering 20-05-2010 Stb. 2010, 203 32205 23-12-2010 Stb. 2010, 886 Alg. 1
Vervallen 20-05-2010 Stb. 2010, 203 32205 23-12-2010 Stb. 2010, 886
01-07-1994 Nieuwe-regeling 19-05-1994 Stb. 1994, 422 23540 17-06-1994 Stb. 1994, 472

Opmerkingen

  1. Voorheen art. 4.1)
Naar boven