Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Geraadpleegd op 23-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-01-2024

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2020

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 36394
31-01-2024 Wijziging 24-01-2024 Stb. 2024, 12 36333 26-01-2024 Stb. 2024, 13
01-01-2015 Wijziging 04-06-2014 Stb. 2014, 248 32271 01-09-2014 Stb. 2014, 323
01-01-2011 Wijziging 20-05-2010 Stb. 2010, 203 32205 23-12-2010 Stb. 2010, 886
01-04-2001 Wijziging 23-11-2000 Stb. 2000, 496 26975 20-03-2001 Stb. 2001, 144 Inwtr. 1
01-01-1998 Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
01-04-1995 Wijziging 30-03-1995 Stb. 1995, 159 23930 30-03-1995 Stb. 1995, 159
01-07-1994 Nieuwe-regeling 19-05-1994 Stb. 1994, 422 23540 17-06-1994 Stb. 1994, 472

Opmerkingen

  1. Treedt in werking als de Vreemdelingenwet 2000 in werking treedt (Stb. 2000/495).1)
Naar boven