Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Geraadpleegd op 12-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2020.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-01-2024

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Aanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid, Ministerie van Veiligheid en Justitie

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2020)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Aanhangig 36394
31-01-2024 Wijziging 24-01-2024 Stb. 2024, 12 36333 26-01-2024 Stb. 2024, 13
01-01-2014 Wijziging 06-11-2013 Stb. 2013, 450 33554 13-12-2013 Stb. 2013, 564
01-01-2011 Wijziging 20-05-2010 Stb. 2010, 203 32205 23-12-2010 Stb. 2010, 886
26-03-2008 Wijziging 13-03-2008 Stb. 2008, 85 31248 13-03-2008 Stb. 2008, 85
01-09-2003 Wijziging 19-06-2003 Stb. 2003, 269 28630 25-08-2003 Stb. 2003, 335
02-05-2003 Wijziging 19-12-2002 Stb. 2003, 23 28327 08-04-2003 Stb. 2003, 174
01-07-1994 Nieuwe-regeling 19-05-1994 Stb. 1994, 422 23540 17-06-1994 Stb. 1994, 472
Naar boven