Wijziging opleidingenstructuur dt-m.b.o. per 1 augustus 1994

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-08-1994 t/m 22-01-2014

Wijziging opleidingenstructuur dt-m.b.o. per 1 augustus 1994

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel B. 10 van het Uitvoeringsbesluit WCBO;

Besluit:

Paragraaf 1. Opleidingen deeltijds-m.b.o.

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Artikel 1. De sector techniek

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

De opleidingen in de sector techniek die tot de onderscheiden afdelingen behoren zijn:

 • 1. Afdeling techniek:

  • bouwkunde

  • elektrotechniek

  • werktuigbouwkunde

  • motorvoertuigentechniek en carrosserietechniek

 • 2. Afdeling weg- en waterbouwkunde:

  • grond-, water- en wegenbouw

 • 3. Afdeling proces- en laboratoriumtechniek:

  • procestechniek

  • biologische laboratoriumtechniek

  • chemische laboratoriumtechniek

  • laboratoriumtechniek

  • medische laboratoriumtechniek

 • 4. Afdeling fijnmechanische techniek:

  • fijnmechanische techniek

Artikel 2. De sector economie

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

De opleidingen in de sector economie die tot de onderscheiden afdelingen behoren zijn:

Afdeling administratie:

 • commerciële dienstverlening

 • secretariaat

 • bedrijfsadministratie

 • economisch-juridisch

Artikel 3. De sector dienstverlening en gezondheidszorg

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

De opleidingen in de sector dienstverlening en gezondheidszorg die tot de onderscheiden afdelingen behoren zijn:

Afdeling dienstverlening en gezondheidszorg

 • activiteitenbegeleiding

 • sociaal cultureel werker

 • sociaal pedagogisch werker

 • sociaal juridische dienstverlening

 • verzorging

Artikel 4

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

De regeling van 15 december 1993, kenmerk BVE/BI-93086375 (Uitleg OenW-Regelingen 1994, nr. 1) vervalt met ingang van 1 augustus 1994.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1994.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven