Regeling uniformkleding en onderscheidingstekenen rijksbrandweerpersoneel

Geraadpleegd op 21-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-1994.
Geldend van 01-07-1994 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-07-1994

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-1994)

Opmerking

Bijlage ligt ter inzage bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-1994 Nieuwe-regeling 19-05-1994 Stcrt. 1994, 121 EB93/2919 DGOOV/DB&R 19-05-1994 Stcrt. 1994, 121
Naar boven