Benoeming landelijke examencommissie verkeersinformatie

[Regeling vervallen per 01-05-2004.]
Geldend van 01-08-1994 t/m 30-04-2004

Beschikking, houdende benoeming van de landelijke examencommissie, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 7, derde lid, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2004]

Voor de periode tot en met 31 december 1994, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1994, worden benoemd in de landelijke examencommissie belast met het afnemen van examens ter verkrijging van het basisdiploma, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van het besluit van 15 april 1992, houdende regelen met betrekking tot de bevoegdheid tot het geven van verkeersinformatie dan wel verkeersaanwijzingen en de daartoe aan de bevoegde personen te stellen eisen (Stb. 234):

a. voorzitter:

Cornelis van Aken, te Gouda

b. secretaris:

Johannes Koole, te Vlaardingen

c. leden:

Jasper Waaleman Bruijnzeel, te Vlissingen; Theodorus Lambertus van Eyk, te Hoek van Holland; Cornelis de Froe, te Burgh Haamstede; Tom Herbschleb, te Hoogvliet; Leendert Lamers, te Monster; Abraham Dingenis Lindhout, te Dordrecht; Cornelis Oudendijk, te Velsen-Zuid; Joost de Raad, te Dordrecht; Hendrik de Roo, te Zoetermeer; Ir. Pieter Martinus Stuurman, te Zevenaar; Nicolaas Johan van Yperen, te Amstelveen.

d. plaatsvervangende voorzitters:

Ir. Pieter Martinus Stuurman, te Zevenaar; Nicolaas Johan van Yperen, te Amstelveen.

e. plaatsvervangende secretarissen:

Abraham Dingens Lindhout, te Dordrecht; Hendrik de Roo, te Zoetermeer.

f. plaatsvervangende leden:

Evert Andreas van den Berg, te Middelburg; Albertus Johannus Gerardus Francissen, te Den Helder; Robert Jan Reitsma, te Burgh Haamstede; Wilhelm Baptist Ribbers, te Roden; Izaak Adriaan de Ridder, te Oost Souburg; Mr. ing, Douwe Rienstra, te Groningen; Wilhelmus Anthonius Johannes Pijnenburg, te Schagen; Karel Johannes de Vrijer, te Harlingen; Hendrik Joost Wortel, te West-Terschelling.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2004]

De voorzitter stelt in overleg met de leden van de examencommissie een dienstreglement vast voor het afnemen van de examens ter verkrijging van het basisdiploma.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2004]

De landelijke examencommissie is gehuisvest bij het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken, te Rijswijk.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2004]

Van deze beschikking, die in afschrift aan de in artikel 1 genoemde personen wordt gezonden, wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
De

secretaris-generaal,

A. B. M. van der Plas

Terug naar begin van de pagina