Vaststelling subsidiebedrag Besluit uitkeringen regioprogramma Zuid-Limburg 1993/1994

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geraadpleegd op 23-02-2024.
Geldend van 27-05-1994 t/m 10-06-2005

Vaststelling subsidiebedrag Besluit uitkeringen regioprogramma Zuid-Limburg 1993/1994

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4 van het Besluit uitkeringen regioprogramma's Zuid-Limburg 1993/94;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Het bedrag dat beschikbaar is voor het in 1994 doen van toezeggingen op grond van het Besluit uitkeringen regioprogramma's Zuid-Limburg 1993/94 wordt vastgesteld op f 14.872.000,00.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Voor het doen van toezeggingen met betrekking tot projecten, die worden uitgevoerd in de gemeenten

 • a Brunssum,

 • b Heerlen,

 • c Kerkrade,

 • d Landgraaf,

 • e Nuth,

 • f Onderbanken,

 • g Simpelveld of

 • h Voerendaal

is beschikbaar: f 10.347.000.00.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Voor het doen van toezeggingen met betrekking tot projecten, die worden uitgevoerd in de gemeenten

 • a Beek,

 • b Born,

 • c Geleen,

 • d Schinnen,

 • e Sittard,

 • f Stein,

 • g Susteren,

 • h Vaals of

 • i Wittem

is beschikbaar f 4.525.000,00.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 mei 1994

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Y.C.M.T. van Rooy

Naar boven