Vaststelling subsidiebedrag Besluit uitkeringen Interreg 1993/1994

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 26-05-1994 t/m 10-06-2005

Vaststelling subsidiebedrag Besluit uitkeringen Interreg 1993/1994

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van het Besluit uitkeringen Interreg 1993/94;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Voor het in 1994 doen van toezeggingen op grond van het Besluit uitkeringen Interreg 1993/94 is beschikbaar, in het kader van de operationele programma's voor:

  • a de Euregio, f 400.000,00

  • b de Euregio Rijn-Waal, f 135.000,00

  • c de Euregio Benelux-Middengebied, f 350.000,00

Artikel 2

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 mei 1994

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Y. C. M. T. van Rooy

Naar boven