Aanwijzing Rijkshavenmeester Westerschelde

Geldend van 16-05-1994 t/m heden

Aanwijzing Rijkshavenmeester Westerschelde

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990;

Besluit:

Artikel 1

Met ingang van 16 mei 1994 wordt als Rijkshavenmeester Westerschelde bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, van het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990, aangewezen: de hoofdingenieur-directeur in de directie Zeeland van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat.

Artikel 2

De beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 15 april 1993/Nr. DGSM/J 30.007/93 Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken (Stcrt. 1993, 77), houdende aanwijzing van de Rijkshavenmeester Westerschelde, wordt ingetrokken.

's-Gravenhage, 10 mei 1994

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Terug naar begin van de pagina