Wet op de adeldom

Geraadpleegd op 19-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 12-06-2002.
Geldend van 12-06-2002 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afkorting Woa
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0006667
Rechtsgebied Personen- en familierecht | Personenrecht
Overheidsthema Familie, jeugd en gezin

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit adelijke titels en kwalificatien
  2. Besluit Engelse adel
  3. Besluit inlijving Engelse adel
  4. Besluit nadere voorschriften toekennen adelijke titels en praedikaten
  5. Besluit regeling overgang adellijke titels bij regt van eerstgeboorte
  6. Besluit taxa akten van permissie en voor diploma markies
  7. Besluit taxa voor titelerkenning
  8. Besluit tot vaststelling van de titels en het predikaat van Máxima Zorreguieta en van de titels, namen en het predikaat van de kinderen die geboren mochten worden uit het huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg met Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, mevrouw van Amsberg
  9. Besluit vereischten en voorregten Adelstand binnen de Vereenigde Nederlanden
  10. Besluit verhoging van de taxa wegens verlening van adeldom

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 12-06-2002

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 30-05-2002 Stb. 2002, 275 28223 30-05-2002 Stb. 2002, 276
Nieuwe-regeling 10-05-1994 Stb. 1994, 360 21485 10-05-1994 Stb. 1994, 360
Naar boven