Wet op de adeldom

Geldend van 12-06-2002 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingWoa
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0006667
RechtsgebiedPersonen- en familierecht | Personenrecht
OverheidsthemaFamilie, jeugd en gezin

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Besluit adelijke titels en kwalificatien
  2. Besluit Engelse adel
  3. Besluit inlijving Engelse adel
  4. Besluit nadere voorschriften toekennen adelijke titels en praedikaten
  5. Besluit regeling overgang adellijke titels bij regt van eerstgeboorte
  6. Besluit taxa akten van permissie en voor diploma markies
  7. Besluit taxa voor titelerkenning
  8. Besluit tot vaststelling van de titels en het predikaat van Máxima Zorreguieta en van de titels, namen en het predikaat van de kinderen die geboren mochten worden uit het huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg met Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, mevrouw van Amsberg
  9. Besluit vereischten en voorregten Adelstand binnen de Vereenigde Nederlanden
  10. Besluit verhoging van de taxa wegens verlening van adeldom

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

Geen

Terug naar begin van de pagina