Besluit huurprijswijziging gesubsidieerde onzelfstandige woonruimte

Geraadpleegd op 11-12-2023.
Geldend van 01-07-1994 t/m heden

Besluit huurprijswijziging gesubsidieerde onzelfstandige woonruimte

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

gelet op artikel V, derde lid, van de Wet tot wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte in verband met de decentralisatie van de subsidiëring van de volkshuisvesting en de liberalisatie van huurprijzen van duurdere woningen;

Besluit:

Artikel 1

Van de op of na 1 juli 1993 tot stand gekomen woonruimte, aangewezen in artikel 2 van het Besluit huurprijzen woonruimte, zoals dat artikel luidde onmiddellijk vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte in verband met de decentralisatie van de subsidiëring van de volkshuisvesting en de liberalisatie van huurprijzen van duurdere woningen (Stb. 1994, 132), is de huurprijs per 1 juli 1994 gelijk aan die op 30 juni 1994.

Artikel 2

Van de vóór 1 juli 1993 tot stand gekomen woonruimten, aangewezen in artikel 2 van het Besluit huurprijzen woonruimte, zoals dat luidde onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van de in artikel 1 genoemde wet, is de huurprijs met ingang van 1 juli 1994 die op 30 juni 1994 vermeerderd met 5½%.

Artikel 3

Voor de toepassing van de artikelen 1 en 2 geldt als tijdstip van totstandkoming de datum waarop de woonruimte voor bewoning is gereedgekomen.

Indien dergelijke woonruimte deel uitmaakt van een complex, geldt als tijdstip van totstandkoming de gemiddelde datum waarop de woonruimten in dat complex zijn gereedgekomen.

's-Gravenhage, 3 mei 1994

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

E. Heerma

Naar boven