Vaststelling vacatiegeld leden Bestuursraad Landelijke Selectie- en Opleidingsinstituut politie

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 15-06-2024.
Geldend van 06-07-1994 t/m 01-01-2005

Vaststelling vacatiegeld leden Bestuursraad Landelijke Selectie- en Opleidingsinstituut politie

De Minister van Justitie, de Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 1, tweede lid en 2, eerste lid, onder b, van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Stb. 205);

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

 • 1 Aan de leden van de Bestuursraad van het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut politie (LSOP), bedoeld in artikel 70 Politiewet wordt, voor elke maal dat zij deelnemen aan een vergadering van dan wel ten behoeve van de Bestuursraad, een vacatiegeld toegerekend overeenkomstig de bepalingen van het Vacatiegeldenbesluit 1988.

 • 2 Het vacatiegeld bedraagt per vergadering: 1

  • -

   voor de voorzitter: f 250,00

  • -

   voor de overige leden: f 200,00.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Voor zover voor de voorzitter van de Bestuursraad LSOP een vergelijkbare andere financiële regeling is getroffen, heeft die regeling schorsende werking ten aanzien van het in artikel 1 met betrekking tot de voorzitter bepaalde.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 1992.

De

Minister

van Justitie,
voor deze,
het

Hoofd Politie

,

H. P. Wooldrik

.
De

Minister

van Binnenlandse Zaken,
voor deze,
de

Directeur Politie

,

J. Kapsenberg

, plv.
De

Staatssecretaris

van Financiën,
voor deze,
de

plv.-Directeur Financieringen

,

A. J. Borgman

 1. Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag gelden als één vergadering. ^ [1]
Naar boven