Overdracht pensioenkapitaal – waarde-overdracht pensioenrechten bij het 4%-circuit/pensioenbreuk

Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 30-04-1994 t/m heden

Overdracht pensioenkapitaal – waarde-overdracht pensioenrechten bij het 4%-circuit/pensioenbreuk

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Waarde-overdracht is erop gericht pensioenverlies bij verandering van werkgever (pensioenbreuk) te voorkomen. Op 1 januari 1994 is een nieuw circuit voor waarde-overdracht van pensioen van start gegaan onder de naam 4%-circuit. Bij deze overdrachten treedt de Stichting 4%-circuit voor Waarde-overdracht te Rijswijk (ZH) op als coördinator. De berekening van de overdrachtswaarde vindt plaats op basis van een rekenrente van 4%, zonder rentestandskorting. De overdrachten vinden plaats onder omstandigheden die vergelijkbaar zijn met overdrachten in het kader van het SDS-circuit, welke onder bepaalde voorwaarden fiscaal geruisloos kunnen plaatsvinden (Infobulletin volgnrs. 87/560 en 92/512).

Ik heb ermee ingestemd dat onder de hierna vermelde voorwaarden ook aan een overdracht in het kader van het 4%-circuit voor de van dienstbetrekking veranderende werknemer geen gevolgen voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn verbonden. De hiervoor bedoelde voorwaarden zijn:

  • de regeling waarin het pensioenkapitaal wordt ingebracht, is een pensioenregeling in de zin van art. 11, derde lid LB;

  • het pensioenkapitaal wordt rechtstreeks en in zijn geheel overgedragen aan een bij het 4%-circuit aangesloten hier te lande gevestigde pensioenuitvoerder of aan een hier te lande gevestigde verzekeraar die de voor de onderneming van een bij het 4%-circuit aangesloten werkgever getroffen pensioenregeling uitvoert.

  • ter zake van de overdracht van het pensioenkapitaal wordt geen enkele aftrek op het inkomen van de desbetreffende werknemer toegepast.

Naar boven