Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Geraadpleegd op 20-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 10-07-2021.
Geldend van 10-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen Wet vps
Wvps
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0006641
Rechtsgebieden Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Pensioenrecht
Personen- en familierecht | Echtscheiding
Overheidsthema Familie, jeugd en gezin Subsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

De regeling is oorspronkelijk gepubliceerd als onderdeel van de Wet vaststelling Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit vaststelling formulier Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
 2. Regeling vaststelling regels pensioenberekening bij scheiding voor 27 november 1981
 3. Regeling vaststelling regels pensioenberekening over deelnemingsjaren voor 1 mei 1995
 4. Regeling voor berekening in geval van waarde-overdracht

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 2. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuurlijke Personen vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 3. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel: 155
 4. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel: 79
 5. Pensioenwet
  Artikel: 64
 6. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlage: 8
 7. Regeling vaststelling regels pensioenberekening bij scheiding voor 27 november 1981
  Artikel: 1
 8. Regeling vaststelling regels pensioenberekening over deelnemingsjaren voor 1 mei 1995
  Artikel: 1
 9. Regeling voor berekening in geval van waarde-overdracht
  Artikelen: 1, 3
 10. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XXII
 11. Wet vaststelling Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
  Artikel: I
 12. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 76
 13. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  Artikel: 38
 14. Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen
  Artikel: XIX

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 10-07-2021

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 35287
Wijziging 23-06-2021 Stb. 2021, 328 35548 23-06-2021 Stb. 2021, 328
Wijziging 15-06-2018 Stb. 2018, 228 34887 07-09-2018 Stb. 2018, 312
Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 525 34674 28-03-2018 Stb. 2018, 96
Wijziging 02-08-2012 Stb. 2012, 361 12-07-2012 Stb. 2012, 329
Wijziging 08-12-2011 Stb. 2012, 2 32846 08-03-2012 Stb. 2012, 109
Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 18-07-2009 Stb. 2009, 319
Wijziging 15-07-2008 Stb. 2008, 314 31226 15-07-2008 Stb. 2008, 315
Wijziging 07-12-2006 Stb. 2006, 706 30655 18-12-2006 Stb. 2006, 707
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 526 29481 15-12-2005 Stb. 2005, 723
Wijziging 06-07-2004 Stb. 2004, 334 28924 30-11-2004 Stb. 2004, 621
t/m 31-01-2001 1) Wijziging 20-12-2001 Stb. 2002, 69 27875 20-12-2001 Stb. 2002, 69
01-01-2002 Wijziging 21-12-2000 Stb. 2000, 625 26711 03-12-2001 Stb. 2001, 608
01-06-2001 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 11 26862 23-04-2001 Stb. 2001, 197
01-03-2001 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 12 27049 13-12-2000 Stb. 2001, 12
01-01-2001 Wijziging 21-12-2000 Stb. 2000, 628 27073 21-12-2000 Stb. 2000, 628
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-01-1999 Wijziging 02-07-1998 Stb. 1998, 457 25745 16-12-1998 Stb. 1998, 708
01-01-1998 Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 660 25407 19-12-1997 Stb. 1997, 746
25-04-1997 tot 01-01-1996 2) , t/m 01-01-1996 3) Wijziging 10-04-1997 Stb. 1997, 162 24441 10-04-1997 Stb. 1997, 162
26-07-1995 Wijziging 10-07-1995 Stb. 1995, 355 23983 10-07-1995 Stb. 1995, 355
15-05-1995 Wijziging 12-04-1995 Stb. 1995, 227 23855 08-05-1995 Stb. 1995, 259
01-05-1995 Nieuwe-regeling 28-04-1994 Stb. 1994, 342 21893 09-08-1994 Stb. 1994, 615
Nieuwe-regeling 28-04-1994 Stb. 1994, 342 21893 02-12-1993 Stb. 1993, 649
Wijziging 28-04-1994 Stb. 1994, 342 21893 09-08-1994 Stb. 1994, 615
01-05-1994 Wijziging 30-06-1994 Stb. 1994, 496 23123 09-08-1994 Stb. 1994, 615
22-12-1993 Wijziging 02-12-1993 Stb. 1993, 649 22820 02-12-1993 Stb. 1993, 649

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 11)
 2. Heeft betrekking op Artikel 12)
 3. Heeft betrekking op Artikel 73)
Naar boven