Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Geldend van 19-09-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen Wet vps
Wvps
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0006641
Rechtsgebieden Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Pensioenrecht
Personen- en familierecht | Echtscheiding
OverheidsthemaFamilie, jeugd en gezinSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

De regeling is oorspronkelijk gepubliceerd als onderdeel van de Wet vaststelling Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit vaststelling formulier Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
 2. Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 3. Regeling vaststelling regels pensioenberekening bij scheiding voor 27 november 1981
 4. Regeling vaststelling regels pensioenberekening over deelnemingsjaren voor 1 mei 1995
 5. Regeling voor berekening in geval van waarde-overdracht

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 2. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuurlijke Personen vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 3. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel: 155
 4. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel: 79
 5. Pensioenwet
  Artikel: 64
 6. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlage: 8
 7. Regeling vaststelling regels pensioenberekening bij scheiding voor 27 november 1981
  Artikel: 1
 8. Regeling vaststelling regels pensioenberekening over deelnemingsjaren voor 1 mei 1995
  Artikel: 1
 9. Regeling voor berekening in geval van waarde-overdracht
  Artikelen: 1, 3
 10. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XXII
 11. Wet vaststelling Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
  Artikel: I
 12. Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Artikel: 76
 13. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  Artikel: 38
 14. Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen
  Artikel: XIX
Terug naar begin van de pagina