Wegenverkeerswet 1994

Geraadpleegd op 19-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 18-04-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 32

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 177

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 2

  Verwijzingen naar Hoofdstuk III

  1. Wegenverkeerswet 1994
   Artikelen 1, 100, 51a, 60, 99
  2. Regeling voertuigen
   Hoofdstuk 3
  3. Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2023
   Artikel 6

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2023)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-09-2020 Wijziging 08-07-2020 Stb. 2020, 293 35427 08-07-2020 Stb. 2020, 293
  06-06-2012 Wijziging 29-12-2008 Stb. 2009, 38 31562 21-05-2012 Stb. 2012, 231 Inwtr. 1
  01-01-1995 Vervallen 17-11-1994 Stb. 1994, 858 23664 15-12-1994 Stb. 1994, 919
  01-01-1995 Nieuwe-regeling 21-04-1994 Stb. 1994, 475 22030 15-12-1994 Stb. 1994, 919
  Vervallen 16-12-1993 Stb. 1993, 650 22495 23-12-1993 Stb. 1993, 693

  Opmerkingen

  1. Treedt volgens Stb. 2011/403 in werking op het tijdstip waarop de Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010 in werking treedt.1)

  Annuleren

  Naar boven