Wegenverkeerswet 1994

Geraadpleegd op 01-06-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 18-04-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing technisch opsporingsonderzoek/deskundigenonderzoek
  Bijlage: 2
 2. Alcoholbesluit
  Artikel: 3.4
 3. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  Bijlage: A1
 4. Beleidsregels Openbaar Ministerie, rijden onder invloed
  Tekst: tekst
 5. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: C
 6. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: bijlage
 7. Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer
  Artikelen: 1, 2, 3, 7, 10, 11, 13, 19, 20, 22
 8. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:2
 9. Besluit prudentiële regels Wft
  Bijlage: A
 10. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  Bijlage: behorend bij artikel 30
 11. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlage: 1
 12. Besluit toezicht trustkantoren 2018
  Bijlage: Bijlage behorend bij artikel 5
 13. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Bijlage: behorend bij artikel 32 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 14. Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer
  Artikelen: 2, 3, 8
 15. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie A
  Artikel: 1
 16. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie AM
  Artikel: 1
 17. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie B
  Artikel: 1
 18. Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën C1 en C
  Artikel: 1
 19. Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën D1 en D
  Artikel: 1
 20. Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011
  Artikelen: bij de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011, 1, 5, 11, 23
 21. Reglement rijbewijzen
  Artikelen: 49d, 105a
 22. Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt
  Bijlagen: II, IV
 23. Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod
  Tekst: tekst
 24. Richtlijn voor strafvordering verkeersongevallen, gevaarlijk verkeersgedrag en verlaten plaats ongeval
  Tekst: tekst
 25. Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht
  Artikel: 26
 26. Spoorwegwet
  Artikel: 4
 27. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
  Bijlage: 2
 28. Uitvoeringsbesluit ex artikel 4 Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer
  Artikel: 1
 29. Vaststelling modelformulieren akten van uitreiking en dagvaarding (straf)
  Tekst: tekst
 30. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 5a, 123b, 160, 162, 163, 164, 175, 176, 179
 31. Wet lokaal spoor
  Artikel: 41
 32. Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (invoering bromfietsrijbewijs)
  Artikel: VI
 33. Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (uitbreiding reikwijdte recidiveregeling ernstige verkeersdelicten)
  Artikel: II

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Uitvoeringsbesluit ex artikel 4 Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer
  Artikel 3

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 375 33346
24-04-2021 Wijziging 07-04-2021 Stb. 2021, 197 35293 07-04-2021 Stb. 2021, 197 Alg. 1
01-01-2021 Wijziging 04-11-2020 Stb. 2020, 455 35319 17-12-2020 Stb. 2020, 556
15-03-2018 Wijziging 25-10-2017 Stb. 2017, 424 34693 22-02-2018 Stb. 2018, 72
01-07-2017 Wijziging 28-09-2016 Stb. 2016, 353 33799 14-06-2017 Stb. 2017, 267
Wijziging 26-09-2014 Stb. 2014, 353 32859 18-05-2017 Stb. 2017, 234
06-06-2012 Wijziging 21-05-2012 Stb. 2012, 231 32403 21-05-2012 Stb. 2012, 231
01-12-2011 Wijziging 04-06-2010 Stb. 2010, 259 31896 07-11-2011 Stb. 2011, 527
08-12-2006 Wijziging 02-11-2006 Stb. 2006, 616 30476 02-11-2006 Stb. 2006, 616
01-10-2006 Wijziging 28-06-2006 Stb. 2006, 322 30477 07-08-2006 Stb. 2006, 382
01-01-2006 Wijziging 12-05-2005 Stb. 2005, 283 29844 18-11-2005 Stb. 2005, 602
01-01-1995 Nieuwe-regeling 21-04-1994 Stb. 1994, 475 22030 15-12-1994 Stb. 1994, 919

Opmerkingen

 1. Artikel VII van Stb. 2021/197 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven