Wegenverkeerswet 1994

Geraadpleegd op 15-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 18-04-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Richtlijn voor strafvordering verkeersongevallen, gevaarlijk verkeersgedrag en verlaten plaats ongeval

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Alcoholbesluit
  Artikel: 3.4
 2. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  Bijlage: A1
 3. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: C
 4. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: bijlage
 5. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:2
 6. Besluit prudentiële regels Wft
  Bijlage: A
 7. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  Bijlage: behorend bij artikel 30
 8. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlage: 1
 9. Besluit toezicht trustkantoren 2018
  Bijlage: Bijlage behorend bij artikel 5
 10. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Bijlage: behorend bij artikel 32 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 11. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie A
  Artikel: 1
 12. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie AM
  Artikel: 1
 13. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie B
  Artikel: 1
 14. Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën C1 en C
  Artikel: 1
 15. Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën D1 en D
  Artikel: 1
 16. Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011
  Bijlage: bij de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011
 17. Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod
  Bijlage: Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod
 18. Richtlijn voor strafvordering verkeersongevallen, gevaarlijk verkeersgedrag en verlaten plaats ongeval
  Tekst: tekst
 19. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
  Bijlage: 2
 20. Uitvoeringsbesluit ex artikel 4 Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer
  Artikelen: 1, 2
 21. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 123b, 149aa, 175, 179
 22. Wet schadefonds geweldsmisdrijven
  Artikel: 3
 23. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 51e, 481
 24. Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (uitbreiding reikwijdte recidiveregeling ernstige verkeersdelicten)
  Artikel: II

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Uitvoeringsbesluit ex artikel 4 Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer
  Artikel 3

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1995 Nieuwe-regeling 21-04-1994 Stb. 1994, 475 22030 15-12-1994 Stb. 1994, 919
Naar boven