Wegenverkeerswet 1994

Geraadpleegd op 15-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 18-04-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 11

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Richtlijn voor strafvordering joyriding

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing opsporing en behandeling militaire zaken
  Tekst: tekst
 2. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  Bijlage: A1
 3. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: C
 4. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: bijlage
 5. Besluit prudentiële regels Wft
  Bijlage: A
 6. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  Bijlage: behorend bij artikel 30
 7. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlage: 1
 8. Besluit toezicht trustkantoren 2018
  Bijlage: Bijlage behorend bij artikel 5
 9. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Bijlage: behorend bij artikel 32 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 10. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie A
  Artikel: 1
 11. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie AM
  Artikel: 1
 12. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie B
  Artikel: 1
 13. Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën C1 en C
  Artikel: 1
 14. Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën D1 en D
  Artikel: 1
 15. Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt
  Bijlage: II
 16. Richtlijn voor strafvordering joyriding
  Tekst: tekst
 17. Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
  Bijlage: 2
 18. Uitvoeringsbesluit ex artikel 4 Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer
  Artikel: 1
 19. Wegenverkeerswet 1994
  Artikel: 176

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Uitvoeringsbesluit ex artikel 4 Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer
  Artikel 3

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-1995 Nieuwe-regeling 21-04-1994 Stb. 1994, 475 22030 15-12-1994 Stb. 1994, 919
Naar boven