Wegenverkeerswet 1994

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 01-01-2020

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  Bijlage: A1
 2. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: C
 3. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: bijlage
 4. Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999
  Artikel: 4
 5. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:2
 6. Besluit prudentiële regels Wft
  Bijlage: A
 7. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  Bijlage: behorend bij artikel 30
 8. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlage: 2
 9. Besluit toezicht trustkantoren 2018
  Bijlage: Bijlage behorend bij artikel 5
 10. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Bijlage: behorend bij artikel 32 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 11. Instructie handhaving rijden onder invloed
  Tekst: tekst
 12. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie A
  Artikel: 1
 13. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie AM
  Artikel: 1
 14. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie B
  Artikel: 1
 15. Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën C1 en C
  Artikel: 1
 16. Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën D1 en D
  Artikel: 1
 17. Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011
  Bijlage: bij de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011
 18. Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod
  Bijlage: Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod
 19. Richtlijn voor strafvordering verkeersongevallen, gevaarlijk verkeersgedrag en verlaten plaats ongeval
  Tekst: tekst
 20. Uitvoeringsbesluit ex artikel 4 Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer
  Artikelen: 1, 2
 21. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 123b, 149aa, 175, 179
 22. Wet schadefonds geweldsmisdrijven
  Artikel: 3
 23. Wetboek van Strafvordering
  Artikelen: 51e, 481
 24. Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (uitbreiding reikwijdte recidiveregeling ernstige verkeersdelicten)
  Artikel: II

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Uitvoeringsbesluit ex artikel 4 Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer
  Artikel 3
Terug naar begin van de pagina