Wegenverkeerswet 1994

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer
 2. Instructie handhaving rijden onder invloed

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing technisch opsporingsonderzoek/deskundigenonderzoek
  Bijlage: 2
 2. Beleidsregel 06-01 betrouwbaarheid personen ex Wet toezicht accountantsorganisaties en Besluit toezicht accountantsorganisaties
  Bijlage: A1
 3. Beleidsregels Openbaar Ministerie, rijden onder invloed
  Tekst: tekst
 4. Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: C
 5. Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft
  Bijlage: bijlage
 6. Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer
  Artikelen: 1, 2, 3, 7, 10, 11, 13, 19, 20, 22
 7. Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999
  Artikel: 4
 8. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:2
 9. Besluit prudentiële regels Wft
  Bijlage: A
 10. Besluit reikwijdtebepalingen Wft
  Bijlage: behorend bij artikel 30
 11. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlage: 2
 12. Besluit toezicht trustkantoren 2018
  Bijlage: Bijlage behorend bij artikel 5
 13. Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
  Bijlage: behorend bij artikel 32 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
 14. Instructie handhaving rijden onder invloed
  Tekst: tekst
 15. Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer
  Artikelen: 2, 3, 8
 16. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie A
  Artikel: 1
 17. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie AM
  Artikel: 1
 18. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie B
  Artikel: 1
 19. Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën C1 en C
  Artikel: 1
 20. Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën D1 en D
  Artikel: 1
 21. Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011
  Artikelen: bij de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011, 1, 5, 11, 23
 22. Reglement rijbewijzen
  Artikelen: 49d, 105a
 23. Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt
  Bijlage: II
 24. Richtlijn voor strafvordering rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en rijden tijdens een rijverbod
  Tekst: tekst
 25. Rijksbesluit uitvoeringsbepalingen militair straf- en tuchtrecht
  Artikel: 26
 26. Spoorwegwet
  Artikel: 4
 27. Uitvoeringsbesluit ex artikel 4 Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer
  Artikel: 1
 28. Vaststelling modelformulieren akten van uitreiking en dagvaarding (straf)
  Tekst: tekst
 29. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 1, 123b, 160, 162, 163, 164, 175, 176, 179
 30. Wet lokaal spoor
  Artikel: 41
 31. Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (invoering bromfietsrijbewijs)
  Artikel: VI
 32. Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (uitbreiding reikwijdte recidiveregeling ernstige verkeersdelicten)
  Artikel: II

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Uitvoeringsbesluit ex artikel 4 Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer
  Artikel 3
Terug naar begin van de pagina