Wegenverkeerswet 1994

Geraadpleegd op 22-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 28-07-2018.
Geldend van 28-07-2018 t/m 30-06-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 2b

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Aanpassingswet burgerservicenummer
    Artikel: 10.4

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1

  1. Uitvoeringsbesluit ex artikel 4 Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer
    Artikel 3

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-07-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-08-2002 Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 250 27840 Stb. 2002, 376
01-05-1997 Vernummerd-wijziging 03-04-1996 Stb. 1996, 366 23791 23-04-1997 Stb. 1997, 172 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Artikel 4, derde, vierde en vijfde lid, kan volgens artikel 7, eerste lid en artikel 8, eerste lid van de Coƶrdinatiewet uitzonderingstoestanden in beperkte en in algemene noodtoestand in werking worden gesteld.1)
Naar boven