Wegenverkeerswet 1994

Geldend van 28-07-2018 t/m 30-06-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene douaneregeling
  Artikel: 1:2
 2. Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen
  Artikelen: Inlichtingenformulier, 1
 3. Besluit bewijs van verzekering niet-kentekenplichtige motorrijtuigen
  Artikelen: 5, 8, 9, 10
 4. Besluit lokaal spoor
  Artikel: 3
 5. Besluit omgevingsrecht
  Bijlage: II
 6. Besluit personenvervoer 2000
  Artikel: 7a
 7. Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
  Artikel: 1
 8. Besluit vrijstelling voor fietsen met trapondersteuning van aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
  Artikel: 1
 9. Bouwbesluit 2012
  Artikel: 1.1
 10. Circulaire vervoer gevaarlijke stoffen door wegtunnels
  Tekst: tekst
 11. Instructie handhaving rijden onder invloed
  Tekst: tekst
 12. Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 46, 47, 48
 13. Invorderingswet 1990
  Artikelen: 22, 22a
 14. Kaderbesluit mrb
  Tekst: tekst
 15. Kentekenreglement
  Artikelen: 1, 1a
 16. Regeling aanvraag- en verdeelprocedure vergunningen kavels A7, B38 en C08 met bijbehorende vergunningen voor digitale radio-omroep
  Bijlage: 2
 17. Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007
  Artikel: 21
 18. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie A
  Artikel: 1
 19. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie AM
  Artikel: 1
 20. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie B
  Artikel: 1
 21. Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieƫn C1 en C
  Artikel: 1
 22. Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieƫn D1 en D
  Artikel: 1
 23. Regeling voertuigen
  Artikelen: 1.1, 3.1
 24. Reglement rijbewijzen
  Artikelen: 5, 15
 25. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
  Artikelen: 1, 5, 20, 21, 32, 35c
 26. Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
  Artikel: 5
 27. Uitvoeringsbesluit ex artikel 4 Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer
  Artikelen: 1, 2
 28. Uitvoeringsregeling Meststoffenwet
  Artikelen: 45, 57a, 58
 29. Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
  Bijlage: I
 30. Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001
  Artikel: 13
 31. Warenwetbesluit algemene productveiligheid
  Artikel: 2b
 32. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 108, 168, 170, 179
 33. Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
  Artikel: 1
 34. Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels
  Artikelen: 1, 2
 35. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
  Artikel: 1
 36. Wet belasting zware motorrijtuigen
  Artikelen: 6, 7
 37. Wet lokaal spoor
  Artikel: 25
 38. Wet milieubeheer
  Bijlage: 2
 39. Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
  Artikelen: 2, 3, 4, 10
 40. Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikel: 2
 41. Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15
  Artikel: 1
 42. Wijzigingsbesluit Wet op de rechterlijke organisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de functie van verkeersschout (Stb. 155), en aanpassing van lagere regelgeving aan die wet
  Artikel: 1
 43. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2015)
  Bijlage: IX
 44. Wijzigingswet belastingwetten c.a. (Belastingplan 2001)
  Artikel: XVIB

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1

 1. Uitvoeringsbesluit ex artikel 4 Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer
  Artikel 3
Terug naar begin van de pagina