Wegenverkeerswet 1994

Geraadpleegd op 24-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 28-07-2018.
Geldend van 28-07-2018 t/m 30-06-2019

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 28-07-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene douaneregeling
  Artikel: 1:2
 2. Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen
  Artikelen: Inlichtingenformulier, 1
 3. Besluit bewijs van verzekering niet-kentekenplichtige motorrijtuigen
  Artikelen: 5, 8, 9, 10
 4. Besluit lokaal spoor
  Artikel: 3
 5. Besluit omgevingsrecht
  Bijlage: II
 6. Besluit personenvervoer 2000
  Artikel: 7a
 7. Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
  Artikel: 1
 8. Besluit vrijstelling voor fietsen met trapondersteuning van aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
  Artikel: 1
 9. Bouwbesluit 2012
  Artikel: 1.1
 10. Circulaire vervoer gevaarlijke stoffen door wegtunnels
  Tekst: tekst
 11. Instructie handhaving rijden onder invloed
  Tekst: tekst
 12. Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 46, 47, 48
 13. Invorderingswet 1990
  Artikelen: 22, 22a
 14. Kaderbesluit mrb
  Tekst: tekst
 15. Kentekenreglement
  Artikelen: 1, 1a
 16. Regeling aanvraag- en verdeelprocedure vergunningen kavels A7, B38 en C08 met bijbehorende vergunningen voor digitale radio-omroep
  Bijlage: 2
 17. Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007
  Artikel: 21
 18. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie A
  Artikel: 1
 19. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie AM
  Artikel: 1
 20. Regeling eisen theorie-examen rijbewijscategorie B
  Artikel: 1
 21. Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieƫn C1 en C
  Artikel: 1
 22. Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieƫn D1 en D
  Artikel: 1
 23. Regeling voertuigen
  Artikelen: 1.1, 3.1
 24. Reglement rijbewijzen
  Artikelen: 5, 15
 25. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)
  Artikelen: 1, 5, 20, 21, 32, 35c
 26. Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
  Artikel: 5
 27. Uitvoeringsbesluit ex artikel 4 Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer
  Artikelen: 1, 2
 28. Uitvoeringsregeling Meststoffenwet
  Artikelen: 45, 57a, 58
 29. Uitvoeringsregeling belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
  Bijlage: I
 30. Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001
  Artikel: 13
 31. Warenwetbesluit algemene productveiligheid
  Artikel: 2b
 32. Wegenverkeerswet 1994
  Artikelen: 108, 168, 170, 179
 33. Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
  Artikel: 1
 34. Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels
  Artikelen: 1, 2
 35. Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
  Artikel: 1
 36. Wet belasting zware motorrijtuigen
  Artikelen: 6, 7
 37. Wet lokaal spoor
  Artikel: 25
 38. Wet milieubeheer
  Bijlage: 2
 39. Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992
  Artikelen: 2, 3, 4, 10
 40. Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994
  Artikel: 2
 41. Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15
  Artikel: 1
 42. Wijzigingsbesluit Wet op de rechterlijke organisatie en andere wetten in verband met de opheffing van de functie van verkeersschout (Stb. 155), en aanpassing van lagere regelgeving aan die wet
  Artikel: 1
 43. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2015)
  Bijlage: IX
 44. Wijzigingswet belastingwetten c.a. (Belastingplan 2001)
  Artikel: XVIB

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1

 1. Uitvoeringsbesluit ex artikel 4 Wegenverkeerswet 1994 inzake verkeersvoorschriften voor het militaire verkeer
  Artikel 3

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 28-07-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 26-10-2023 Stb. 2023, 377 36269
Wijziging 10-05-2023 Stb. 2023, 195 36164
01-01-2024 Wijziging 26-10-2023 Stb. 2023, 377 36269 05-12-2023 Stb. 2023, 464
19-04-2023 Wijziging 02-11-2022 Stb. 2023, 66 36093 03-04-2023 Stb. 2023, 125
01-08-2021 Wijziging 31-03-2021 Stb. 2021, 191 35461 14-07-2021 Stb. 2021, 362
24-04-2021 Wijziging 07-04-2021 Stb. 2021, 197 35293 07-04-2021 Stb. 2021, 197 Alg. 1
01-09-2020 Wijziging 08-07-2020 Stb. 2020, 293 35427 08-07-2020 Stb. 2020, 293
28-07-2018 t/m 25-05-2018 Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
15-03-2018 Wijziging 25-10-2017 Stb. 2017, 424 34693 22-02-2018 Stb. 2018, 72
01-01-2015 Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 313 33899 10-12-2014 Stb. 2014, 554
01-01-2014 Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 501 32766 25-11-2013 Stb. 2013, 502
31-08-2013 Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 333 33504 19-06-2013 Stb. 2013, 333
01-01-2013 Wijziging 13-09-2012 Stb. 2012, 442 33250 27-11-2012 Stb. 2012, 619
01-12-2011 Wijziging 04-06-2010 Stb. 2010, 259 31896 07-11-2011 Stb. 2011, 527
01-01-2011 Wijziging 30-09-2010 Stb. 2010, 744 32225 16-12-2010 Stb. 2010, 865
01-05-2009 Wijziging 29-12-2008 Stb. 2009, 38 31562 07-04-2009 Stb. 2009, 184
14-03-2007 Wijziging 02-11-2006 Stb. 2006, 616 30476 17-02-2007 Stb. 2007, 87
01-09-2005 Wijziging 12-05-2005 Stb. 2005, 281 29910 23-07-2005 Stb. 2005, 404 Alg. 2
01-08-2002 Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 250 27840 Stb. 2002, 376
01-09-2001 Wijziging 05-04-2001 Stb. 2001, 180 26410 05-07-2001 Stb. 2001, 337 Alg. 3, Inwtr. 4
01-03-2000 Wijziging 11-11-1999 Stb. 1999, 504 26554 12-02-2000 Stb. 2000, 91
01-07-1996 Wijziging 29-03-1996 Stb. 1996, 257 22961 19-06-1996 Stb. 1996, 325
01-06-1996 Wijziging 24-05-1996 Stb. 1996, 276 24496 30-05-1996 Stb. 1996, 279
Wijziging 21-04-1994 Stb. 1994, 475 22030 30-05-1996 Stb. 1996, 279
01-01-1995 Wijziging 17-11-1994 Stb. 1994, 858 23664 15-12-1994 Stb. 1994, 919 Inwtr. 5
01-01-1995 Nieuwe-regeling 21-04-1994 Stb. 1994, 475 22030 15-12-1994 Stb. 1994, 919
Wijziging 16-12-1993 Stb. 1993, 650 22495 23-12-1993 Stb. 1993, 693

Opmerkingen

 1. Artikel VII van Stb. 2021/197 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Artikel IV van de Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994, enz. (invoering kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen) (Stb. 2005, 281) bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
 3. Abusievelijk is door Stb. 2001/180 een tweede onderdeel p toegevoegd.3)
 4. Treedt in werking als de Wet bescherming persoonsgegevens in werking treedt.4)
 5. Eerste lid, onderdeel o, en tweede en derde lid treden voor wat betreft aanhangwagens die na 31 augustus 2002 in het verkeer zijn gebracht in werking bij Stb. 2002/442 op 1 september 2002.
  Eerste lid, onderdeel o, en tweede en derde lid treden voor wat betreft aanhangwagens die voor 1 september 2002 in het verkeer zijn gebracht in werking bij Stb. 2002/442 op 1 september 2003.5)
Naar boven