Aanwijzing gebied waar luchtverkeersdienstverlening wordt gegeven door London Air Traffic Control Centre

[Regeling vervallen per 19-03-2004 met terugwerkende kracht tot en met 18-03-2004.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 31-12-1998 t/m 17-03-2004

Aanwijzing gebied waar luchtverkeersdienstverlening wordt gegeven door London Air Traffic Control Centre

De Ministers van Verkeer en Waterstaat en Defensie,

gelet op artikel 16, eerste lid, onderdeel b, van de Wet Luchtverkeer;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 19-03-2004 met terugwerkende kracht tot en met 18-03-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. ATCC:

Air Traffic Control Centre;

b. FL:

flight level;

c. UTA:

upper control area;

d. OAT:

operational air traffic.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 19-03-2004 met terugwerkende kracht tot en met 18-03-2004]

Het gebied als aangegeven in de bijlage en deel uitmakend van de Amsterdam UTA met een ondergrens van FL215, voor zover lateraal begrensd door de volgende posities:

 • *

  51-53-48.46NB 02-18-48.08OL

 • *

  51-55-31.59NB 03-10-25.33OL (Gorlo)

 • *

  51-28-50.10NB 03-10-25.33OL

 • *

  51-42-37.49NB 02-09-55.44OL

wordt aangewezen als gebied waar aan het luchtverkeer, met uitzondering van OAT, luchtverkeersdienstverlening wordt gegeven door het London Air Traffic Control Centre.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 19-03-2004 met terugwerkende kracht tot en met 18-03-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 28 april 1994.

Afschrift van dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens de Minister,
Het

Hoofd Juridische en Bestuurlijke Zaken van de Rijksluchtvaartdienst

,

J. S. van Dam

De

bevelhebber der Zeestrijdkrachten

,
voor deze,
de

Sous-Chef Operatiën

,

R. Zeijlmaker

,

commandeur

De

bevelhebber der Luchtstrijdkrachten

,
voor deze,
de

Sous-Chef Operatiën

,

F. J. Vogelpoel

commodore

Naar boven