Regeling percentages vergoeding kosten voor vervanging personeel 1994–1995

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 01-08-1994 t/m 30-12-2004

Vaststelling van de percentages voor de kosten van vervanging van personeel in het schooljaar 1994–1995 aan scholen voor basisonderwijs, voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en aan scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, algemeen voortgezet onderwijs en voorbereidend beroepsonderwijs

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel 96d van de Wet op het basisonderwijs, artikel 93e van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en artikel 84b van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling percentages vergoeding kosten voor vervanging

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Voor het schooljaar 1994–1995 is het percentage, bedoeld in:

Artikel 2. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1994.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Naar boven