Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren

Geraadpleegd op 16-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 15

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2023)

  Opmerking

  Door Stb. 2007/174 is de citeertitel gewijzigd per 1 juni 2007 (Stb. 2007/172).
  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-2024 Wijziging 04-12-2023 Stb. 2023, 442 04-12-2023 Stb. 2023, 442
  01-07-2022 Wijziging 26-01-2021 Stb. 2021, 46 13-05-2022 Stb. 2022, 194
  01-01-2017 Wijziging 09-12-2016 Stb. 2016, 504 09-12-2016 Stb. 2016, 504
  01-01-2013 Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 458 04-10-2012 Stb. 2012, 458
  23-05-2007 Wijziging 07-05-2007 Stb. 2007, 174 07-05-2007 Stb. 2007, 174
  09-03-2005 Wijziging 19-02-2005 Stb. 2005, 110 19-02-2005 Stb. 2005, 110
  01-04-1994 Nieuwe-regeling 07-04-1994 Stb. 1994, 275 07-01-1994 Stb. 1994, 27

  Annuleren

  Naar boven