Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren

Geraadpleegd op 20-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 41

Informatie geldend op 01-07-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2022)

Opmerking

Door Stb. 2007/174 is de citeertitel gewijzigd per 1 juni 2007 (Stb. 2007/172).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-06-2007 Wijziging 07-05-2007 Stb. 2007, 174 07-05-2007 Stb. 2007, 172 Inwtr. 1
01-04-1994 Nieuwe-regeling 07-04-1994 Stb. 1994, 275 07-01-1994 Stb. 1994, 27

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten in werking treedt.1)
Naar boven