Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren

Geraadpleegd op 13-07-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 6a

Informatie geldend op 01-07-2022

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 01-07-2022)

Opmerking

Door Stb. 2007/174 is de citeertitel gewijzigd per 1 juni 2007 (Stb. 2007/172).
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-06-2007 Nieuw 07-05-2007 Stb. 2007, 174 07-05-2007 Stb. 2007, 172 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten in werking treedt.1)
Naar boven