Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren

Geraadpleegd op 12-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor § 2a

Informatie geldend op 01-07-2022

Regelgeving die op deze paragraaf is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze paragraaf

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze paragraaf deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

  (geldig op 01-07-2022)

  Opmerking

  Door Stb. 2007/174 is de citeertitel gewijzigd per 1 juni 2007 (Stb. 2007/172).
  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-07-2022 Wijziging 26-01-2021 Stb. 2021, 46 13-05-2022 Stb. 2022, 194
  20-09-2006 Wijziging 25-08-2006 Stb. 2006, 407 25-08-2006 Stb. 2006, 407
  29-03-2002 Nieuw 22-03-2002 Stb. 2002, 174 22-03-2002 Stb. 2002, 174 Alg. 1

  Opmerkingen

  1. Door Stb. 2006/407 vernummerd tot paragraaf 2b.1)
  Naar boven