Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren

Geraadpleegd op 21-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 11

Informatie geldend op 01-07-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-07-2022)

  Opmerking

  Door Stb. 2007/174 is de citeertitel gewijzigd per 1 juni 2007 (Stb. 2007/172).
  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-07-2022 Wijziging 26-01-2021 Stb. 2021, 46 13-05-2022 Stb. 2022, 194
  20-09-2006 Wijziging 25-08-2006 Stb. 2006, 407 25-08-2006 Stb. 2006, 407
  31-08-2001 Vervallen 16-07-2001 Stb. 2001, 387 16-07-2001 Stb. 2001, 387
  01-04-1994 Nieuwe-regeling 07-04-1994 Stb. 1994, 275 07-01-1994 Stb. 1994, 27
  Naar boven