Aanwijzing bevoegde autoriteit Scheepvaartreglement Eemsmonding

Geraadpleegd op 11-12-2023.
Geldend van 01-04-1994 t/m heden

Aanwijzing bevoegde autoriteit Scheepvaartreglement Eemsmonding

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van het Scheepvaartreglement Eemsmonding;

Besluit:

Artikel 1

De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van het Scheepvaartreglement Eemsmonding is met ingang van 1 april 1994: de hoofdingenieur-directeur in de directie Noord-Nederland van het Directoraat-generaal Rijkswaterstaat.

's-Gravenhage, 31 maart 1994

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

J. R. H. Maij-Weggen

Naar boven