Vaststelling van de gemiddelde personeelslast voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs [...] en het deeltijdsmiddelbaar beroepsonderwijs (dt-m.b.o.)

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geldend van 23-04-1994 t/m 22-01-2014

Vaststelling van de gemiddelde personeelslast voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (v.a.v.o.), het beroepsbegeleidend onderwijs (b.b.o.) en het deeltijdsmiddelbaar beroepsonderwijs (dt-m.b.o.)

De minister van onderwijs en wetenschappen,

Gelet op artikel 5, derde lid van het Formatiebesluit v.a.v.o., artikel E.4, derde lid en artikel F.4, derde lid van het Uitvoeringbesluit WCBO:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-01-2014]

De gemiddelde personeelslast voor scholen voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs bedraagt op 1 augustus 1993 voor de personeelscategorie:

  • leraren (O.P.) f 87.291,-

  • ondersteunend en beheerspersoneel (O.B.P.) f 68.820,-

Artikel 2

[Vervallen per 23-01-2014]

De gemiddelde personeelslast voor scholen voor het beroepsbegeleidend onderwijs bedraagt op 1 augustus 1993 voor de personeelscategorie:

  • leraren (O.P.) f 78.187,-

  • ondersteunend en beheerspersoneel (O.B.P.) f 61.382,-

Artikel 3

[Vervallen per 23-01-2014]

De gemiddelde personeelslast voor scholen waaraan deeltijds middelbaar beroepsonderwijs is verbonden bedraagt op 1 augustus 1993 voor de personeelscategorie:

  • leraren (O.P.) f 86.572,-

  • ondersteunend en beheerspersoneel (O.B.P.) f 65.633,-

Artikel 4

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na plaatsing in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 augustus 1993.

De

minister

van onderwijs en wetenschappen,

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Terug naar begin van de pagina