Instellingsregeling bijzondere bijstandseenheden Defensie

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 11-12-2023.
Geldend van 14-04-1994 t/m 31-12-2006

Regeling van ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en van Defensie (nrs. 430239/594/GBJD, EA94/U 888 respectievelijk C 93.223) houdende instelling van de bijzondere bijstandeenheden Defensie

De Minister van Justitie, de Minister van Binnenlandse Zaken, en de Minister van Defensie,

Gelet op artikel 60, eerste lid, van de Politiewet 1993;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Ten behoeve van het verlenen van bijstand aan de Nederlandse politie bij de daadwerkelijke bestrijding van zeer ernstige misdrijven, waarbij sprake is van direct levensbedreigende omstandigheden, zijn er twee bijzondere bijstandseenheden van het ministerie van Defensie: de bijzondere bijstandseenheid krijgsmacht en de bijzondere bijstandseenheid mariniers.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

  • 1 De bijzondere bijstandseenheid krijgsmacht bestaat uit militairen van de Koninklijke marechaussee en van andere onderdelen van de krijgsmacht.

  • 2 De leden van de bijzondere bijstandseenheid krijgsmacht zijn geoefend in het gebruik van een vuurwapen waarmee lange afstandsprecisievuur kan worden afgegeven.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

  • 1 De bijzondere bijstandseenheid mariniers bestaat uit militairen van het Korps mariniers.

  • 2 De leden van de bijzondere bijstandseenheid mariniers zijn geoefend in het nabij gevecht.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 1994.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Instellingsregeling bijzondere bijstandseenheden Defensie.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in het Algemeen Politieblad.

's-Gravenhage, 29 maart 1994

De

Minister

van Justitie, a.i.

E. van Thijn

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

E. van Thijn

De

Minister

van Defensie,

A.L ter Beek

Naar boven