Goedkeuring wijziging stemmachine type ES1/ES2

[Regeling vervallen per 21-10-2007.]
Geldend van 01-06-1994 t/m 20-10-2007

Goedkeuring wijziging stemmachine type ES1/ES2

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

Gelezen het verzoek van NEDAP NV te Groenlo van 24 maart 1994 tot goedkeuring van een kolommenuitbreiding van de stemmachine type ES1/ES2 door middel van koppeling van twee van deze stemmachines;

Gelet op artikel J 33 van de Kieswet, artikel J 14 van het Kiesbesluit en de Regeling goedkeuring stemmachines;

Gezien het advies van de Kiesraad van 24 maart 1994, waarbij is gevoegd een brief van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO aan de Kiesraad, waarin het standpunt van TNO wordt gegeven inzake het voorstel van NEDAP NV;

Overwegende dat het wenselijk is een tijdelijke oplossing te treffen waardoor bereikt wordt dat bedoelde stemmachine ondanks het voor de Tweede-Kamerverkiezing van 3 mei 1994 ontoereikende aantal kolommen bij die verkiezing toch kan worden gebruikt;

Overwegende dat daarbij gewaarborgd moet zijn dat aan de in artikel J 33, tweede lid, van de Kieswet gestelde eisen wordt voldaan;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-10-2007]

De door NEDAP NV ontworpen wijziging van de stemmachine type ES1/ES2, bestaande uit koppeling van twee stemmachines van dit type, wordt goedgekeurd voor het gebruik bij de Tweede-Kamerverkiezing van 3 mei 1994.

Artikel 2

[Vervallen per 21-10-2007]

Op het rijkskeurmerk dient het goedkeuringsnummer 942 te worden aangebracht.

Artikel 3

[Vervallen per 21-10-2007]

Aan deze goedkeuring worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a. Indien bij de nadere beoordeling door TNO de wenselijkheid blijkt van verbeteringen in het ontwerp, worden deze door NEDAP NV aangebracht.

  • b. In overleg met de Kiesraad worden instructies opgesteld voor het gebruik van de stemmachine door de leden van de stembureaus en de kiezers.

  • c. In overleg met TNO worden procedures vastgesteld voor het installeren van de stemmachines en het zo nodig op de dag van de stemming opheffen van storingen.

's-Gravenhage, 28 maart 1994

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

D. IJ. W. de Graaff-Nauta

Terug naar begin van de pagina