Vaststelling functietyperingen Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 22-06-2024.
Geldend van 07-04-1994 t/m 31-12-2019

Vaststelling functietyperingen Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 5, derde lid van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (Stb. 1983/571);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Ten behoeve van de toepassing van artikel 5, derde lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (Stb. 1983/571), worden de functietyperingen vastgesteld, welke zijn vermeld in de bijlage van dit besluit.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Het besluit d.d. 19 februari 1993, nr. AF93/U74, wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van publikatie in de Nederlandse Staatscourant.

Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de personeelchefs van de ministeries.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken, voor deze, de

Directeur-Generaal Management en Personeelsbeleid,

H.A.P.M. Pont

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

Het besluit betreft de volgende functietyperingen:

A. Algemene karakteristieken

 • -

  Overzicht A.: De indeling in hoofdgroepen

 • -

  Overzicht B.: De indeling in niveaugroepen

B. Reeksen

 • -

  Verzamelreeks niet-sector-gebonden functietypen

 • -

  Wetenschappelijk onderzoek

 • -

  Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek

 • -

  Beleid

 • -

  Beleidsondersteuning

 • -

  Technisch ontwerp, ontwikkeling en advies

 • -

  Inspectiewerkzaamheden

 • -

  Produktiebesturing

 • -

  Werktuigbouw; vervaardiging

 • -

  Werktuigbouw; onderhoud en revisie

 • -

  Installatietechniek en elektronica; onderhoud, reparatie en aanleg

 • -

  Weg- en waterbouw; aanleg, onderhoud en beheer van weg- en waterbouwkundige werken

 • -

  Weg- en waterbouw; bruggen, sluizen en stuwen

 • -

  Voorbereiding weg- en waterbouwkundige werken; teken-, constructie-, ontwerpwerk, enz.

 • -

  Uitvoering weg- en waterbouwkundige werken

 • -

  Bouw

 • -

  Laboratoriumwerkzaamheden

 • -

  Landmeetkundige veldwerkzaamheden

 • -

  Landmeetkundig, kartografisch en fotogrammetrisch (teken)werk

 • -

  Werkzaamheden in de grafische sector

 • -

  Fotografische werkzaamheden

 • -

  Houtbewerking

 • -

  Be- en verwerking van textiel, kunststoffen, rubber, leder, etc.

 • -

  Glasbewerking; bewerking van optisch glas e.d.

 • -

  Instrumententechniek; revisie-/controlewerkzaamheden aan optische instrumenten

 • -

  Oppervlaktebehandeling; schilderen, spuiten, preserveren, e.d.

 • -

  Machinekamers

 • -

  Natuurwetenschappelijk veldonderzoek

 • -

  Gewassen

 • -

  Dierverzorging en biotechnische werkzaamheden

 • -

  Werkzaamheden in de verpleging (intramuraal);

 • A. somatische gezondheidszorg (A-verpleging)

 • B. psychiatrische gezondheidszorg (B-verpleging)

 • -

  Milieu

 • -

  Journalistiek, publiciteit en voorlichting;

 • A. persvoorlichting

 • B. publieksvoorlichting

 • -

  Audiovisueel

 • -

  Ruimtelijke ordening

 • -

  Personeelswerkzaamheden

 • -

  Juridisch(e) (ondersteunende) werkzaamheden

 • -

  Juridische werkzaamheden

 • -

  Financieel-economische sector;

 • A. begrotingsproces en administratieve organisatie

 • B. financieel-administratieve werkzaamheden

 • -

  Werkzaamheden behandelingsambtenaren

 • -

  Informatica

 • -

  Management ondersteuning

 • -

  Typewerkzaamheden en werkzaamheden met aan typemachines verwante apparatuur

 • -

  Accountantswerkzaamheden

 • -

  Statistische werkzaamheden

 • -

  Bibliotheek en documentatie

 • -

  Algemene secretarie-aangelegenheden;

 • A. postbehandeling

 • B. dynamische archieven

 • C. semi-statische archieven

 • -

  Werkzaamheden op het gebied van de verwerving van roerende goederen;

 • A. decentrale verwerving (voorgeconditioneerd)

 • B. decentrale verwerving (voor zover niet-voorgeconditioneerd)

 • C. centrale verwerving (voor zover niet-voorgeconditioneerd)

 • -

  Magazijnwerkzaamheden

 • -

  Verzorgingssector; huishouding, wasserij, linnenkamer, e.d.

 • -

  Consumptieve verzorgingssector

 • -

  Entreezorg, bewaking/beveiliging

 • -

  Wegvervoer en intern transport

 • -

  Scheepvaart

C. Afzonderlijke functietypen (algemeen)

 • -

  Hoofdtechnicus bij een technische keuringsdienst (0120/IIIb/1)

 • -

  Medewerker kwaliteitszorg (0120/IIIc/1)

 • -

  Hoofd van de afdeling kwaliteitszorg (0120/IVf/1)

 • -

  Monteur/bankwerker (buitendienst) (0200/IIb/1)

 • -

  Hoofd instrumentele dienst (0300/Vd/1)

 • -

  Medewerker beheer en onderhoud infrastructuur (0730/IVc/1)

 • -

  Medewerker laboratorium (algemene assistentie) (0900/Ib/1)

 • -

  Medewerker klinisch chemisch laboratorium (0900/Ic/1)

 • -

  Medewerker microbiologisch laboratorium (0900/IIb/1)

 • -

  Medewerker laboratorium parasitologisch onderzoek (0900/IIc/1)

 • -

  Medewerker klinisch chemisch laboratorium (0900/IIc/2)

 • -

  Medewerker laboratorium voor anorganische chemie (0900/IIc/3)

 • -

  Medewerker analytisch chemisch laboratorium (0900/IId/1)

 • -

  Medewerker onderzoek laboratorium virologie (0900/IIIa/1)

 • -

  Medewerker electronenmicroscopie (0900/IIIb/1)

 • -

  Medewerker klinisch chemisch laboratorium (0900/IIIb/2)

 • -

  Medewerker microbiologisch laboratorium (0900/IIIb/3)

 • -

  Medewerker laboratorium voor stralingsonderzoek (0900/IIIb/4)

 • -

  Medewerker atoomspectrometrie (0900/IIIb/5)

 • -

  Medewerker ontwikkeling biologische onderzoekstechnieken (0900/IIIc/1)

 • -

  Medewerker chromatografische laboratoriumtechnieken (0900/IIIc/2)

 • -

  Sectiechef laboratorium anorganische chemische analyse (0900/IIId/1)

 • -

  Afdelingschef klinisch chemisch laboratorium (0900/IIId/2)

 • -

  Medewerker laboratorium voor carcinogenese en mutagenese (0900/IVb/1)

 • -

  Medewerker laboratorium voor vaccins (0900/IVb/2)

 • -

  Medewerker laboratorium voor immunobiologie (0900/IVc/1)

 • -

  Medewerker organisch chemisch laboratorium (0900/IVc/2)

 • -

  Medewerker laboratorium voor plantenfysiologie (0900/IVc/3)

 • -

  Medewerker anorganisch chemisch laboratorium (0900/IVc/4)

 • -

  Medewerker laboratorium voor teratologie (0900/IVd/1)

 • -

  Medewerker massaspectrometrie (0900/IVd/2)

 • -

  Kartografisch tekenaar (1310/IIIb/1)

 • -

  Fotogrammeter/landmeetkundig tekenaar (1310/IIIc/1)

 • -

  Medewerker afwerking reproductiewerk (1600/Ib/1)

 • -

  Medewerker voor het bedrijfsgereedhouden van kopieerapparatuur (1600/Ib/2)

 • -

  Offsetdrukker (1600/Ic/1)

 • -

  Hoofd technische dienst (2200/Vc/1)

 • -

  Polikliniek-verpleegkundige (3635/IIIa/1)

 • -

  Verpleger/verpleegster (3635/IIIa/2)

 • -

  Verpleegkundige, type 1 (3635/IIIb/1)

 • -

  Verpleegkundige hemodialyse (3635/IIIb/2)

 • -

  Stomaverpleegkundige/consulent (3635/IIIc/1)

 • -

  Oncologieverpleegkundige/consulent (3635/IIIc/2)

 • -

  Verpleegkundige C.C.U. (3635/IIIc/3)

 • -

  Verpleegkundige eerste hulp (3635/IIIc/4)

 • -

  Verpleegkundige, type 2 (3635/IIIc/5)

 • -

  Verpleegkundige, type 3 (3635/IIId/1)

 • -

  Fysiotherapeut (3635/IVc/1)

 • -

  Testleid(st)er (4200/IIc/1)

 • -

  Psychologisch assistent(e) (4200/IIIb/1)

 • -

  Opmaakredacteur voorlichtingsmateriaal (4600/IIIc/1)

 • -

  Medewerker individuele voorlichting (4600/IIIc/2)

 • -

  Redacteur publikaties op algemeen technisch gebied (4600/IVe/1)

 • -

  Hoofd afdeling personeelszaken (decentraal) (4800/Vc/1)

 • -

  Hoofd van de centrale directie personeelszaken (HCDPZ) (4800/VIb/1)

 • -

  Controleur gevaarlijke stoffen (5900/IIId/1)

 • -

  Wetgevend jurist (6100/Vc/1)

 • -

  Beleidsmedewerker politieke zaken (6600/Vb/1)

 • -

  Organisatie-adviseur/senior organisatie-adviseur (7605/Vb/1)

 • -

  Hoofd van de centrale directie Organisatie en Informatievoorziening (HCDOenI) (7605/VIb/1)

 • -

  Hoofd centrale directie financieel-economische zaken (CDFEZ) (7700/VIc/1)

 • -

  Behandelingsambtenaar rechtspersoonsverzoeken (7800/IVd/1)

 • -

  Medewerker uitvoering studiekostenregelingen (7810/IIc/1)

 • -

  Bestandsbeheerder resp. controleur en groepschef bij een departementale personeels- en salaris-administratie (PSA) (7810/IIc/2)

 • -

  Beheerder applicatiesystemen (7900/IIIb/1)

 • -

  Begeleider PC-gebruik (7900/IIIc/1)

 • -

  Informatie-analist (7900/IVc/1)

 • -

  Systeemprogrammeur (7900/IVc/2)

 • -

  Adviseur PC-gebruik (7900/IVd/1)

 • -

  Technisch wetenschappelijk analist (7900/IVd/2)

 • -

  Adviseur apparatuur en systeemprogrammatuur (7900/Vb/1)

 • -

  Algemeen secretaris van een adviesraad, tevens hoofd van het bureau ter ondersteuning van die raad (8000/Vc/1)

 • -

  Hoofd bedrijfszelfbescherming (8020/IIId/1)

 • -

  Hoofd (onder-)afdeling bibliotheek (8300/IVd/1)

 • -

  Hoofd van een wetenschappelijke bibliotheek (HWB) (8300/Vb/1)

 • -

  Hoofd bibliotheek en documentatie (8300/Vc/1)

 • -

  Beheerder consumptieve verzorgingseenheid (8700/IIIc/1)

 • -

  Hoofd civiele dienst (8700/IVg/1)

 • -

  Voedingsassistent (8725/Ic/1)

D. Afzonderlijke functietypen (ziekenhuizen)

 • -

  Onderhoudstechnicus (electronisch) (0300/IIc/1)

 • -

  Medisch instrumentatie technicus (electronisch) (0300/IIIc/1)

 • -

  Senior medisch instrumentatie technicus (electronisch) (0300/IIId/1)

 • -

  Oogheelkundig fotograaf (1605/IIIb/1)

 • -

  Audiologie-assistent (3630/IIIb/1)

 • -

  Assistent electrocardiografie (3635/IIa/1)

 • -

  Laboranten klinische neurofysiologie (3635/IIIb/1)

 • -

  Orthoptisten (3635/IIIb/2)

 • -

  Radiodiagnostisch laborant (3635/IIIb/3)

 • -

  Assistent longfunctie-onderzoek (3635/IIIb/4)

 • -

  Ziekenhuishygiënist (3635/IIIc/1)

 • -

  Gipsverbandmeester (3635/IIIc/2)

 • -

  Medisch nucleair werker (3635/IIIc/3)

 • -

  Radiotherapeutisch laborant (3635/IIIc/4)

 • -

  Diëtist (3635/IVb/1)

 • -

  Verloskundige (3635/IVc/1)

 • -

  Klinisch logopedist (3635/IVc/2)

 • -

  Ergotherapeut (3635/IVc/3)

 • -

  Hoofd fysiotherapie (3635/IVe/1)

 • -

  Operatie-assistent(e)/chirurgie (3636/IIIc/1)

 • -

  Operatie-assistent(e)/anesthesie (3636/IIIc/2)

 • -

  Perfusionist (3636/IIIc/3)

 • -

  Polikliniekassistent(e) (3637/IIb/1)

 • -

  Apotheekwerkzaamheden (3700/Ic/1)

 • -

  Psychologisch medewerker (klinische psychologie) (4200/IIIc/1)

 • -

  Maatschappelijk werker (patiëntenzorg) (4800/IVc/1)

 • -

  Medewerker sterilisatie (8710/IIb/1)

E. Functietypen met documentnummer

7890415 1e medewerker bedrijfsinformatie

7901193 Hoofd kantoor Bedrijfsadministratie

7901207 Medewerker reparatie technologieën

8921970 Medewerker onderhoudsplanning

9901079 Projectleider nieuwbouw Vlissingen

10000186 Hoofd bedrijfsbureau

10920395 Hoofd plannen en voortgangscontrole

10901206 Projectmedewerker reparatie technologieën

11901078 Hoofd bedrijfsbureau produktiebedrijf

11901163 Hoofd bureau Bedrijfsrationalisatie

12900889 Hoofd werktuigkundige en elektrotechnische dienst

12901186 Hoofd logistieke dienst

4000094 Werkvoorbereider

5901195 Werkplaatsprogrammeur/planner

6000090 Hoofd bureau WAS

7000238 Opsteller technische handleidingen

7890623 Adjunct militair toezichthouder kwaliteitszorg

8890504 Militair toezichthouder kwaliteitszorg

10890503 Hoofd militair toezichthouder kwaliteitszorg

10911878 Hoofd kwaliteitszorg

11890502 Hoofd bureau Militair Toezicht Kwaliteitszorg

11901247 Kwaliteitszorgadviseur

12921921 Kwaliteitsfunctionaris

6901211 Inspecteur materieelcontrole

6911816 Technisch rayonopzichter

7911729 Medewerker voorbereiding, planning, uitvoering en inspectie

7900790 Chef dienst Projecten

9911727 Adjunct-hoofd werktuigkundige en elektrotechnische dienst

11911726 Hoofd werktuigkundige en elektrotechnische dienst

5901235 Controleur non-destructief onderzoek

6901234 Specialist non-destructief onderzoek

7901205 Medewerker motoren

9901237 Projectvoorbereider/onderzoekdeskundige luchtvaartongevallen

4901219 Gasturbinehersteller

5901218 1e gasturbinehersteller

5901221 Monteur brandstofregelaar

6901217 Assistent-chef werkcentrum Motoren

8901216 Chef werkcentrum Motoren

5901220 Vliegtuigmonteur hydraulica

5901222 Beproever accessoires

10901080 Bedrijfsleider druklucht

4890250 Amanuensis

6901181 Operator/specialist motoren

6901182 Operator/specialist SMR

7911536 Opzichter A bedrijfsvoering bemalingsinstallaties

9901184 Hoofd afdeling Oorlogsschadeherstel

9911535 Chef bedrijfsvoering bemalingsinstallaties

10901178 Rayonhoofd

5000339 Beheerder schietbaan

4901159 Monteur elektrotechnisch wikkelen

4901160 Elektromonteur

5901158 Elektrotechnicus

6901157 Hoofdelektrotechnicus

7890437 Practicum onderwijsassistent/werkmeester

7901170 Constructeur

8901169 1e constructeur

10901164 Hoofd kantoor Technisch Onderzoek en Ontwikkeling

10901165 1e hoger ontwikkeltechnicus

11911895 Hoofd onderafdeling Strategisch Beheer

12921965 Medewerker elektrotechniek

4901320 Medewerker openbare verlichting

6890423 Onderhoudstechnicus

3901161 Elektrohulpmonteur

5920291 Instrument-technicus

5901191 Instrumentmaker

5901224 Specialist elektro meetapparatuur en instrumenten

6930241 Meettechnicus electronische meetapparatuur

7920315 Hoofdmeettechnicus elektrische meetapparatuur

8920314 Chef werkcentrum elektrische meetapparatuur

10901082 Hoofd meet- en calibratiecentrum

10911885 Adviseur meetsystemen

11930290 Hoofd afdeling Meet- en Calibratie Werkcentrum

8921991 Inspectie ambtenaar

5901177 Specialist communicatie

6900739 Elektronicus

7921993 Monitoringsambtenaar

8900738 Chef regionale werkplaats

8921992 Opsporingsambtenaar

10900740 Senior-adviseur

10900742 Hoofd afdeling Netwerk

12900737 Hoofd technische uitvoering

12921987 Senior beleidsmedewerker elektromagnetische compatibiliteit

12921985 Senior beleidsmedewerker frequentiemanagement

13921986 Hoofd Afdeling Technische Ontwikkeling

10890439 Ontwikkelingsingenieur

8922045 Versneller-technicus

9921994 Medewerker Ontwikkeling

6000284 Hoofdassistent buitendienst

10901081 Technisch adviseur vuurleidingssystemen

12901257 Senior-adviseur

11922098 Inspecteur

12922097 Inspecteur inrichting en uitrusting van vliegvelden

13922096 Senior inspecteur

6890438 Practicum onderwijsassistent

7900917 Werkvoorbereider/tekenaar

8900914 Opzichter weg- en waterbouw

8911701 Hoofd beheer en onderhoud niet-autosnelwegen

8900915 Constructeur/tekenaar

8911861 Ontwerpleider

9900962 Hoofdmedewerker waterbouw

9911689 Hoofd technische dienst

9911860 Senior-ontwerpleider

10900888 Hoofd technische en nautische dienst

10900979 Groepsleider weg- en waterbouw

10901384 Hoofd afdeling Beheer en Onderhoud Water

10901386 Hoofd afdeling Sectorbureau Water en Wegen

10911702 Hoofd technische dienst

10911764 Onderzoeksmedewerker onderafdeling Praktijkonderzoek

11900916 Chef voorbereiding weg- en waterbouw

11901387 Hoofd ontwerp en voorbereiding water

11911642 Senior stedebouwkundig ontwerper

11911677 Hoofd dienstkring Hengelo

11911758 Vakspecialist onderafdeling Geotechniek

11911766 Beleidsmedewerker planstudie

11911533 Hoofd afdeling Aanleg Water en Wegen

12911759 Hoofd onderafdeling Experimenteel Onderzoek

12911760 Hoofd onderafdeling Hydraulica

12900977 Hoofd afdeling Civiele Werken

12911837 Hoofd dienstkring

13911762 Hoofd afdeling Onderzoek

13911748 Technisch-wetenschappelijk medewerker

13901383 Hoofd sector Water en Wegen

13921933 Senior wetenschappelijk medewerker

14911717 Plv. hoofd algemeen waterbeleid

14911763 Stafmedewerker wetenschappelijke analyse

4911836 Inspectie-kantonnier

6911681 Rayoncoördinator

7000401 Opzichter uitvoering wegenbouw

7911715 Medewerker nieuwe werken

7911841 Rayonopzichter

7911769 Medewerker voorbereiding en uitvoering wegenbouwkundige werken

7911771 Medewerker ontwerp wegenbouwkundige werken

8890402 Assistent-projectleider

8000403 Assistent-projectleider

8911846 Assistent-projectleider wegenbouwkundige werken

8911711 Assistent-projectleider

8911858 Assistent-projectleider

8911553 Kostendeskundige

8911532 Ontwerper civiele techniek

8911537 Sectiechef bestratingen

9000404 Hoofdgroepsleider

9000405 Projectleider

9890421 Projectleider/ontwerper

9911741 Hoofd onderafdeling Informatieverzameling

9911768 Projectleider wegenbouwkundige werken

10890406 Hoofdprojectleider ontwerp

10000407 Hoofdprojectleider

10911770 Hoofdprojectleider wegenbouwkundige werken

10911827 Medewerker beheer en onderhoud

10911708 Projectleider

10911840 Hoofd technische dienst

11901385 Hoofd afdeling Beheer en Onderhoud Wegen

11911767 Projectingenieur wegenbouwkundige werken

11911862 Projectmanager

11911865 Regioleider

11911695 Hoofd Beheer en Onderhoud

12911863 Projectmanager

4911843 Rayoninspecteur

5911844 Rayoninspecteur

6000416 Opzichter

7000417 Opzichter/constructeur

7911807 Hoofd algemene ondersteuning

7911845 Rayonleider

8890418 Assistent-projectleider

8890419 Assistent-projectleider

9890420 Projectleider

10890422 Hoofdprojectleider

8911687 Hoofd kunstwerkensectie

10921918 Constructeur-staticus

11921922 Senior constructeur-staticus

11921929 Uitvoeringsleider

12921917 Senior ontwerpingenieur

12921924 Senior specialist risico-analyse

13921920 Senior specialist

7901296 Bouwkundig opzichter

8900910 Inspecteur woningverbetering

8900971 Planbeoordelaar

8922006 Uitvoeringscoördinator

9900969 Inspecteur

9900970 Calculator

9901104 Supervisory civil engineer

10900911 Constructief inspecteur

10901103 Chief engineering plans and services division

11901377 Plv. hoofd afdeling Architectuur/sectiechef bouwkunst

6890425 Waarnemer hydrografie

7890426 Junior-projectmedewerker

8890427 Projectmedewerker

9890428 Senior-projectleider

9911775 Medewerker hydro/geohydrologie

10911879 Senior-projectmedewerker transport

11911774 Medewerker hydro/geohydrologie

11911782 Projectleider

7911781 Medewerker regionaal veldonderzoek meren/rivieren

9900793 Zoölogisch analist

13911779 Hoofd ecosysteemanalyse en natuurtechniek

10921954 Laboratoriumchef

11911880 Projectleider onderzoek

11921953 Hoofd Laboratorium

12911572 Hoofd laboratorium

9911792 Medewerker massaspectrometrie

10920061 Onderzoeksmedewerker massaspectrometrie

11911791 Hoofd laboratorium Chromatografie

4900847 Biochemical testcoordinator

7922049 Analist

8920066 Ontwikkelingsmedewerker

11890688 Toegevoegd onderzoeker

5911571 Biotechnisch laborant

6890551 Biotechnicus

7901089 Biotechnisch medewerker

8000067 Teratologisch onderzoeksmedewerker

9911568 Laboratoriumassistent I

6890603 Analist

9890549 Onderzoekshoofdassistent

9890602 Hoofd chemisch laboratorium

11900794 Onderzoeker

6000063 Laboratoriummedewerker analytische chemie

4921957 Laboratoriummedewerker microbiologie

6921952 Chemisch analist

6921956 Microbiologisch analist

7000069 Ontwikkelingsmedewerker Dierbehandelings- en Geneesmiddelen

8921951 Senior chemisch analist

8921955 Senior microbiologisch analist

8000064 Onderzoeksmedewerker

8920068 Bodemkundig researchmedewerker

8911778 Medewerker ecotoxicologie

8911790 Groepschef laboratorium Spectrometrie

10911789 Hoofd laboratorium Algemene Chemie

10911793 Medewerker chemische technologie

11911780 Medewerker ecosysteemanalyse en natuurtechniek

12911777 Hoofd hydro- en geochemie

5901176 Laborant

7911738 Laboratoriummedewerker

7911751 Medewerker experimenteel instrumentatie en procesautomatisering

12922067 Klinisch fysicus

12921964 Medewerker technische natuurkunde

11911849 Medewerker mathematische fysica

10922062 Stralingshygiënist

10911882 Projectmedewerker

11911776 Medewerker wiskunde

11911848 Medewerker mathematische statistiek

11911798 Projectleider statistiek en mathematische modellen

5900656 Tekenaar

8911847 Medewerker geografische milieu-informatie

3900958 Landmeetassistent

4900957 Landmeetassistent A

4911886 Assistent-meetleider

5900956 2e landmeetkundig medewerker

7901144 Tekenaar

7901146 Landmeter

7911874 Meetleider

8900955 1e landmeetkundig medewerker

8911857 Medewerker rekenafdeling

10900953 Districtschef

10911641 Hoofd afdeling Landmeten en Kadaster

10911852 Medewerker Beeldverwerking

11911831 Hoofd onderafdeling Research en Advies

12911835 Hoofd afdeling Luchtkarteringsonderzoek

9901197 Meteoroloog

7900818 Communicatiespecialist

8900963 Senior-medewerker verkeer

8901314 Verkeerstechnisch ontwerper

8911810 Medewerker onderafdeling Instrumentatie

8911812 Projectmedewerker projecten en realisatie

9901316 Verkeerskundige

9000055 Hoofdcontroleur RVI

10911811 Hoofd onderafdeling Projecten en Realisatie

11911828 Projectleider bereikbaarheid

11901142 Wetenschappelijk medewerker

11911806 Projectleider licht en visuele aspecten

11921984 Departementaal Vervoercoördinator

11911697 Beleidsmedewerker verkeersveiligheid

11921988 Beleidsmedewerker Radio

12901139 Senior wetenschappelijk medewerker

12911804 Senior-medewerker fundamentele wiskundige verkeerskunde

12901136 Wetenschappelijk medewerker

12921973 Deelprojectleider

12911696 Hoofd onderafdeling Verkeersveiligheid

13911800 Hoofd nautische verkeerstechniek

13901135 Senior wetenschappelijk medewerker/lid stafgroep Onderzoek

13901134 Hoofd afdeling Veiligheidskunde/onderzoeksmanager

13922088 Senior beleidsmedewerker

13921972 Projectleider zware projecten

13922099 Beleidsmedewerker projecten

14921971 Projectleider zware projecten

11901194 Ploegchef afdeling Luchtverkeersbeveiliging

7911688 Hoofd bediening objecten en scheepvaart

4901315 Medewerker buitendienst

6911814 Uitbestedingscoördinator simulatiemodellen

6911815 Automatiseringsdeskundige simulatietechnieken

8911802 Medewerker bewegwijzering en wegmeubilair

9911813 Medewerker advies & onderzoek

12911809 Hoofd afdeling Electronica en Projecten

5911772 Medewerker ontwerp en ondersteuning wegenbouwkundige werken

5911773 Tekenaar voorbereiding werken

6901209 Technisch tekenaar/constructeur

7901208 Hoofd kantoor Technisch Tekenen

7911909 Medewerker bureau Binnendienst

5911873 Tekenaar

5901471 Medewerker desk top publishing

6920114 Plv. hoofd reprografische afdeling

6911883 Ontwerper/tekenaar

7890572 Grafisch vormgever

7911801 Hoofd afdeling Visuele Vormgeving

7911876 Grafisch ontwerper

7920110 Hoofd reprografische afdeling

7911881 Ontwerper/hoofd facilitaire zaken

8911875 Hoofd visuele vormgeving

10911829 Hoofd afdeling Grafische Technieken

4901470 Eerste medewerker micrografie

5901068 Medewerker optische technieken

5901190 Fotograaf

6900658 Fotograaf

6922077 Oogheelkundig fotograaf

7911562 Fotograaf/illustrator

7911830 Hoofd optische fotografie en chemiegrafie

4900709 Medewerker reprografie en tekstverwerking

5901225 1e fijn metaalbewerker

5901230 1e soldeerder/metaalspuiter/warmtebehandelaar

5911549 Constructeur/lasser

4901215 Vliegtuigplaatwerker/kunststofbewerker

4901228 Bankwerker

5901227 1e bankwerker

5901226 1e lasser

4911899 Timmerman

4922047 Timmerman

4921976 Voorman houtbewerking

9911755 Adviseur bitumineuze materialen

4901153 Beheerder ceremoniële tenuen/kleermaker

7911570 Instrumentmaker

4901233 Galvaniseur/laborant

4911898 Schilder

6901232 Werkcentrumchef reiniging en galvano

4000429 Elektro-technicus

4890628 Monteur-mechanisch

4901277 Huismeester

5890145 Hoofd technische dienst

5000318 Voorman technische dienst

5890464 Chef technische dienst

5890477 Medewerker technische dienst

5890486 Medewerker elektrotechniek

5890487 Medewerker water- en luchtbeheersing

5901108 Building maintenance coordinator

6900375 Chef technische en algemene dienst/plv. intendant

6890436 Hoofd interne dienst HEAO

6890476 Hoofd technische dienst

6900922 Chef technische dienst

6922005 Onderhoudstechnicus

6922046 Technicus werktuigkunde

7890461 Hoofd civiele dienst

7890482 Hoofd technische dienst

7911548 Chef monteur

10922007 Hoofd Onderhoud

6890657 Technisch assistent

7890414 Assistent plantenteeltkundig onderzoek

8890608 Meet- en regeltechnicus

8900792 Bedrijfsleider

9890599 Onderzoekshoofdassistent

9900802 Projectmedewerker

10890598 Middelbaar onderzoeker

10900803 Specialist

11900806 Inhoudelijk coördinator

9911660 Middelbaar onderzoeker

11890596 Wetenschappelijk onderzoeker

12900659 Wetenschappelijk onderzoeker

14890594 Afdelingshoofd gewas- en graslandkunde

16890590 Directeur CABO

3901276 Tuinman

4000317 Hovenier

5911636 Terreinmeester

7911530 Chef kwekerij

7000059 Controleur bosbouw

3911906 Begraafplaatsbeheerder

7911552 Rayonopzichter parken en plantsoenen

7911528 Faunabeheerder

9901398 Beheerder begraafplaats en crematorium

9911527 Beheerder Bossen en Natuurgebieden

10911550 Beleidsmedewerker landschapsarchitectuur

10911526 Senior-ontwerper

11911525 Hoofd afdeling Ontwerp en Voorbereiding

11911529 Hoofd afdeling Beheer Parken en Plantsoenen

14901396 Hoofd sector Natuur en Stedelijk Groen

8000057 Controleur diergeneesmiddelen

8901452 Sociaal verpleegkundige APGZ

9901090 Wetenschappelijk assistent

11901441 Hoofd sectie Ambulance Hulpverlening/regionaal cordinator

11911490 Arts algemene gezondheidszorg

11911561 Onderzoeker

11911604 Coördinator/arts hulppost

11922051 Arts-onderzoeker

12901093 Wetenschappelijk hoofdonderzoeker

12911566 Oogarts/wetenschappelijk onderzoeker

13911613 Medisch milieukundig arts

14911559 Afdelingshoofd

14911629 Afdelingshoofd

16911555 Algemeen directeur

13911492 Bedrijfsarts

7911609 Mondhygiëniste

7922052 Psychiatrisch verpleegkundige

8922044 Psychomotorisch therapeut

8922043 Creatief therapeut

9911606 Sociaal-psychiatrisch consulent

11911560 Arts-onderzoeker

12911567 Senior-onderzoeker

12922064 Audioloog

3922038 Voedingsassistent

4911602 Doktersassistente

5911630 Doktersassistente

5911608 Medewerker infectieziektenbestrijding

5922033 Mortuariummedewerker

5922075 Activiteitenbegeleider

6922024 Analist

6921995 Endoscopie-assistent

6922032 Sectie-assistent preparatuur

7901094 Researchmedewerker echocardiografie

7922019 Medisch-technisch laborant

7922012 Radiodiagnostisch laborant

7922076 Echoscopist

7922023 Laborant klinische neurofysiologie

8901096 Electronicus NMR

8911610 Sociaal verpleegkundige jeugdgezondheidszorg

8922029 Fysiotherapeut

8922003 Optometrist

8922048 Logopedist

8922039 Diëtist

8922028 Ergotherapeut

8922009 Klinisch perfusionist

8922030 Maatschappelijk werker Patiëntenzorg

8922016 Praktijkbegeleider

8922014 Teamleider

8922070 Hoofd Poliklinische werkeenheid

8922050 Analist

9922068 Staflid verpleegkundige zaken

9922026 Hoofdanalist Heamatologie

9922015 Verpleegkundig hoofd afdeling Neurochirurgie

12922058 Verpleegkundig manager

7000058 Bedrijfshygiënisch opzichter

9911644 Hoofd ambulancehulpverlening

6922074 Apothekersassistent

9901084 Study monitor

5890424 Waarnemer ecologie

5911637 1e medewerker overlaadstation

6901318 Reinigingsinspecteur

7901042 Medewerker WABM/schadezaken

7911685 Medewerker milieuzorg

7922078 Pedagogisch medewerker

8901044 Medewerker Wet Verontreiniging Oppervlaktewater

8911761 Onderzoeksmedewerker

8911521 Milieuhygiënisch inspecteur

8911517 Chef huishoudelijke afvalstoffen

8911518 Chef bedrijfsafvalstoffen en gladheidsbestrijding

9890622 Milieudeskundige

9911714 Senior opsporingsambtenaar WVO

9911785 (Deel)projectleider integraal waterbeheer

9911794 Medewerker afvalwater procesindustrie

9911797 Medewerker emissiecontrole

9911544 Bouw-akoestisch adviseur

9911519 Milieuhygiënisch adviseur

9911522 Akoestisch adviseur

10900912 Milieu-ambtenaar

10900978 Technisch beleidsmedewerker/milieuinspecteur

10911639 Senior milieu-adviseur bedrijven

10911749 Senior-adviseur geluidshinderzaken

10911796 Sectiehoofd emissiecontrole

10911520 Algemeen milieuhygiënisch adviseur

10911524 Stadsecoloog

11000392 Hoofd WVO-vergunningen bedrijven

11901395 Sektorhoofd afvalstoffen en stadsreiniging

11911752 Wetenschappelijk medewerker luchtverontreiniging

11911757 Wetenschappelijk medewerker bodemverontreiniging

11911540 Hoofd afdeling Afvalstoffen

11901390 Hoofd afdeling Hinder en Externe Veiligheid

11901389 Hoofd bureau Bodem, Afvalstoffen en Water

11901391 Hoofd afdeling Milieuinspectie en Juridische Zaken

12911784 Hoofd onderafdeling Meren-Zuid

12911795 Hoofd afdeling Emissiecontrole

12911739 Hoofd onderafdeling Landschap en Natuurlijk Milieu

12911740 Hoofd onderafdeling Woon- en Leefmilieu

12922100 Beleidsmedewerker Milieu

12921969 Hoofd bureau NBC en milieugevaarlijke stoffen

13911718 Beleidsmedewerker financieel beleid waterbeheer

13911719 Medewerker afdeling Internationaal Waterbeleid (Rijn)

13911756 Hoofd afdeling Milieuadviezen

13911765 Hoofd afdeling Onderzoek

13901388 Sectorhoofd Miliehygiëne en Energie

14901393 Hoofd sektor Milieuhygiëne en Energie

8890624 Levensmiddelentechnoloog

8921950 Keurmeester

10890012 Levensmiddelentechnoloog

10921949 Coördinator A Buitendienst

11921948 Hoofd buitendienst RIGB

9901451 Consulente gezondheidsvoorlichting en opvoeding

12901450 Jeugdarts

14901449 Hoofd sector Collectieve Preventie/hoofd afdeling JGZ

7922004 Arbeidstherapeut

18901321 Directeur NIAS

10890140 Demograaf

7890522 Socio-therapeutisch medewerker

9890523 Afdelingshoofd

11890472 Psycholoog/rapporteur

11890525 Behandelingscoördinator

11922066 Psycholoog

12890478 Psycholoog

9890613 Assistent-beleidsmedewerker

9901447 Beleidsmedewerker welzijn

10911902 Hoofd sector Welzijnszaken

10922095 Assistent-projectmedewerker

11900965 Bureauhoofd

12890615 Senior-beleidsmedewerker

12901445 Hoofd sector Welzijn

14922092 Portefeuillehouder Internationale Welzijnsaangelegenheden

17901436 Directeur

9000143 Hoofd sociaal-cultureel werk

9000194 Maatschappelijk werker/rapporteur

9000200 Maatschappelijk werker “Overberg”

9920203 Maatschappelijk werker RvdK

7000195 Groepswerker

7000199 Vakleider

7000201 Eerste groepsleider

7900983 Bijstandsmaatschappelijk werker

8901295 Sociaal raadsvrouw

9890524 Maatschappelijk werker

10911612 Medewerker psychosociale zorg AIDS

12922093 Senior projectmedewerker

7901327 Commentator

7901334 Sociaal rapporteur

8901333 Coördinator sociale rapportage W.U.V.

9901326 Chef commentatoren

9901335 Staffunctionaris sociale contacten

9921938 Tweede beleidsmedewerker

9911598 Medewerker positieve actie

9911597 Hoofd afdeling Indicatie Commissie

10901323 Staffunctionaris

11890614 1e beleidsmedewerker

11900874 1e medewerker ouderenbeleid

11901332 Hoofd sector Immateriële Zorg

11921937 Eerste beleidsmedewerker

12890616 Projectcoördinator

12890617 Taakgroephoofd

13890618 Taakgroephoofd

13921936 Projectcoördinator/plv. hoofd ontwikkeling en afstemming

14890619 Hoofd hoofdafdeling Ontwikkeling en Afstemming

14901322 Directeur

7911491 Behandelingsambtenaar voorzieningen

10911615 Coördinator subsidiebeheer

11900676 Beleidsmedewerker emancipatie

11901053 Wetenschappelijk medewerker

8920337 Medewerker buitenlandse pleegkinderen

9000356 Assistent-beleidsmedewerker

11000353 Beleidsmedewerker

9000054 Buitendienstmedewerker DIA

7901473 Senior-medewerker uitkeringsverwerking

7901424 Commercieel medewerker Gemeentelijke Kredietbank

7911483 Opsporingsambtenaar II

8900972 Beslisser

8900985 Verhaalsmedewerker

8901432 Kontaktpersoon uitkeringen

8911903 Chef bureau Sociale Zaken

9901429 Senior-contactpersoon uitkeringen

9901433 Unithoofd infobalie/troubleshooter

9901475 Juridisch medewerker invordering

9911481 Klachtencoördinator

9911482 Coördinator bijzonder onderzoek

10900984 Jurist

10901425 Hoofd unit Schuldhulpverlening

10901474 Hoofd unit Invordering

11000352 Beleidsmedewerker

11900982 Wijkchef

11901428 Hoofd sector Sociale Dienstverlening

12900967 Hoofd afdeling Dienstverlening

12900975 Coördinator uitkeringen en dienstverlening

13901427 Hoofd sector Sociale Dienstverlening

13901431 Hoofd sector Financiële Dienstverlening

11000187 Medewerker beleid en instrumentatie

11890385 Medewerker onderzoek arbeidsmarktbeleid

12000316 Senior-medewerker afdeling Onderzoek

12890581 Beleidsmedewerker gezondheidszorg

12890582 Beleidsmedewerker

6901049 Informatiemedewerker tewerkstellingszaken

8901050 Consulent

9901052 Districtsadviseur

9901478 Beleidsmedewerker

10901435 Hoofd unit Zelfstandigen

13901430 Hoofd sector Arbeidsvoorziening

8911601 ARBO-medewerker

11900678 Coördinator ARBO

9000269 Senior-consulent

9901484 Beroepskeuze-adviseur

14901289 Procescoördinator

4901017 Medewerker studentenzaken

5911647 Informatiemedewerker

6890541 Medewerker studentenzaken

6900636 Chef receptie

6900642 Medewerker programma-informatie

6901112 Paralegal

6911788 Medewerker Berichtendienst

7000052 Medewerker individuele voorlichting

7000256 Medewerker voorlichting

7000345 Medewerker voorlichting

7911713 Medewerker voorlichting

8000217 Intern voorlichter

8900673 Medewerker publicaties

8911856 Medewerker voorlichting en communicatie

9890298 Medewerker public relations, marketing en voorlichting

9890558 Redacteur landendocumentatie

9890571 Publiciteitsmedewerker

9900707 Plaatsvervangend hoofd afdeling Edita

9900924 Chef informatie

9900936 Reeksredacteur

9901015 Stafmedewerker public relations en voorlichting

9901032 Medewerker beleidspresentatie

9901399 Voorlichter sector Natuur en Stedelijk Groen

10900706 Hoofd afdeling Edita

10901058 Hoofd voorlichting

10901131 Public affairs officer

10901376 Voorlichter

10901426 Hoofd afdeling Voorlichting

10930397 Publieksvoorlichter

11000374 Voorlichter/woordvoerder

11890601 Hoofd afdeling Publiciteit, Redactie en Informatie

11901005 Voorlichter

11901150 Hoofd afdeling Voorlichting en Publiciteit

11901356 Senior bestuursvoorlichter

12890557 Hoofd publikatiebureau

12901355 Hoofd bureau Bestuursvoorlichting

4890458 Onderwijsassistent

5900373 Medewerker audiovisuele dienst

5900637 Chef projectie

5900639 Booker

5900646 Chef kluisbeheer

5911663 Medewerker audiovisuele middelen

6900371 Coördinator audiovisuele dienst

6900925 Medewerker facilitaire diensten

7890255 Audio-visueel specialist

7890457 Programmamaker/adviseur videoproducties

7900633 Uitbrenger

7900640 Chef programmering

7900645 Foto-archiefmedewerker

11900638 Hoofd distributie

11901114 Beleidsmedewerker

11911649 Onderzoeker

12890137 Hoofd afdeling Huisvesting

14901372 Hoofd sectie Volkshuisvesting, Stadsvernieuwing & Monumentenzorg

11901374 Projectcoördinator stadsvernieuwing

6901115 Correspondent/onderzoeker

6911905 Medewerker bureau Welzijn

7901116 Eerste correspondent/onderzoeker

9911908 Chef binnendienst

10911907 Directeur gemeentewerken

13901371 Hoofd afdeling Stedebouw

13911897 Hoofd stafafdeling Coördinatie en Planning

15901370 Hoofd sektor Ruimtelijke Ordening en Verkeer

7901192 Hoofd bureau Burgerpersoneelszaken

9000259 Medewerker personeelszaken

9901132 Civilian personnel officer

9911554 Adviseur burgerpersoneelszaken

10901062 Personeelsfunctionaris/plv. hoofd personeelszaken

10901162 Hoofd bureau Burgerpersoneelszaken

10922010 Personeels- en organisatie adviseur

11920006 Beleidsmedewerker personeelszaken

11000091 Plv. hoofd afdeling Personeelszaken

11890447 Hoofd bureau Personeel en Organisatie

11900679 Algemeen beleidsmedewerker

11901061 Hoofd personeelszaken

11901187 Hoofd bureau Burgerpersoneelszaken

11901378 Hoofd personeel en organisatie

11901406 Hoofd afdeling Personeelszaken

11901349 Hoofd Stafbureau Personeel en Organisatie

12922061 Stafmedewerker sociaal beleid en onderzoek

15901347 Hoofd hoofdafdeling Personeel, Organisatie en Informatie

9901129 Management analyst manpower

10000024 Formatiemedewerker

10901188 Personeelsconsulent

10911700 Personeelsconsulent

11000020 Coördinator ontwikkeling normraster

11920378 Formatie-adviseur

11922060 Formatie-adviseur

12900683 1e med./plv. hoofd formatiebeleid, personeelspl. & budgettering

13900682 Hoofd formatiebeleid, personeelsplanning en budgettering

6000216 Sectiemedewerker uitkeringen

7000387 1e sectiemedewerker uitkeringen

7900764 1e medewerker onderafdeling Bijzondere Aangelegenheden

7911693 Medewerker rechtspositie en personeelsadministratie

8900763 Hoofd onderafdeling Bijzondere Aangelegenheden

8901352 Adviseur rechtspositie/coördinator administratie

8900746 Opleider/voorlichter

9000014 Adviseur rechtspositie

9890160 Middelbaar medewerker arbeidsvoorwaardenbeleid

9890161 Middelbaar medewerker arbeidsvoorwaardenbeleid

9901463 Hoofd rechtspositie en personeelsadministratie

9911709 Hoofd rechtspositie

10900762 Hoofd afdeling Financiële Rechtspositie Aangelegenheden

10911670 Specialist arbeidsvoorwaarden/rechtspositie

11000226 Beleidsmedewerker toevoegende taken

11890377 Beleidsmedewerker rechtspositie

13000214 Hoofd afdeling Toevoegende Taken

7890490 1e medewerker personeelsinzet

8900680 Medewerker vacaturemelding en herplaatsing

7900681 Medewerker organisatie opleidingen

9000022 Opleidingsadviseur

9890274 Medewerker opleidingen

11900677 Beleidsmedewerker vorming en opleiding

7901107 Housing referral officer

9900631 Bedrijfsmaatschappelijk werker

9901105 Housing manager

9922042 Bedrijfsmaatschappelijk werker

9921980 Bedrijfsmaatschappelijk werker

12921977 Hoofd sector Personeelszorg

9921963 Technisch medewerker

10000164 Hoofd bureau Ideeën

12000119 Senior-beleidsmedewerker

9000121 Junior-sectorspecialist

9921968 Hoofd subbureau Invoer/Uitvoer

11000123 Senior-sectorspecialist

12000122 Afdelingshoofd MVI

7911904 Medewerker belastingen

8900895 Law enforcement liaison/linguist specialist

10911634 Beleidsmedewerker

11890153 Juridisch beleidsmedewerker

11000271 Juridisch medewerker

11920330 Juridisch medewerker

11900886 Junior-jurist

11900891 Juridisch beleidsmedewerker

11900961 2e juridisch medewerker

11901110 Legal advisor

11901118 Legal advisor/interpretor

11901324 Chef medisch-juridische zaken

12900398 Juridisch medewerker

12900885 Jurist

12900909 Wetgevend jurist A

12900960 1e juridisch medewerker

12901354 Hoofd bureau Juridische Zaken/plv. hoofd ABZ

12911891 Senior beleidsmedewerker

13911631 Hoofd afdeling Militair Straf- en Tuchtrecht

13911633 Hoofd sector Uitkeringen

13911635 Coördinator wetgevingsaangelegenheden

13920036 Senior juridisch beleidsmedewerker

13922081 Senior beleidsmedewerker

14900890 Hoofd afdeling Wetgeving en Juridische Zaken

14900959 Hoofd juridische zaken

14901030 Senior-juridisch medewerker

14901031 1e juridisch medewerker

7911855 Hoofd onderafdeling Beheer en Bestuur

8901043 Medewerker aanleg, beheer en onderhoud

9920399 Medewerker internationale rechtshulp

9920400 Beleidsmedewerker gratie

9900964 Juridisch toetser

9901472 Juridisch medewerker 1

10901325 Jurist

11901117 Attorney advisor

13911632 Hoofd afdeling Claims

15890263 Directeur

8901297 Ambtenaar bijzonder onderzoek met opsporingsbevoegdheid

9900904 Special investigator

10921990 Coördinator Buitendienst

10911614 Staffunctionaris rampenbestrijding

15901464 Commandant Brandweer Arnhem/regionaal commandant

4890470 Bewaarder

4890494 Medewerker bevolkingsadministratie

6000171 PIW-er

6000172 PIW-er

6000173 PIW-er

6000174 PIW-er

6890469 Kaderlid

6890498 PIW-er

6890580 POIW-medewerker

7000176 Teamleider

7000228 Groepsleider

7890471 Groepsleider

7890548 Groepsleider

7890630 Forensisch medewerker

8000135 Hoofd bedrijfsvoering en beveiliging

9000136 Hoofd bureau Sociale Dienst

9890466 Afdelingshoofd

9890468 Hoofd arbeid

9890489 Hoofd bureau Sociale Dienstverlening

9890492 Hoofd arbeid

9890496 Hoofd bedrijfsvoering en beveiliging

9890547 Hoofd groepsleider

10000144 Hoofd detentiebegeleiding

10890474 Kliniekcoördinator

10890579 Hoofd penitentiair open inrichting

11890234 Hoofd detentiebegeleiding

11890480 Adjunct-directeur gedetineerdenzaken

13000193 Directeur ‘Overberg’

6920197 1e unitcorrespondent

6000198 Informateur strafzaken

11920338 Medewerker beleidsinformatie

9890333 1e medewerker individuele TBS-zaken

8901111 Claims adjustor

8911913 Chef bureau Burgerzaken

11901360 Beleidsplanner

11901363 Beleidscoördinator

11911910 Hoofd bestuurszaken

12930359 Senior beleidsmedewerker

13901359 Hoofd bureau Beleidsplanning en Procesbeheersing

13901362 Teamcoördinator

14901353 Hoofd hoofdafdeling ABZ/3e loco-gemeentesecretaris

16901358 Hoofd hoofdafdeling Beleid en Onderzoek

12920360 Inspecteur Financiën Lagere Overheden

7900157 Coördinator representatie bewindslieden

11900149 Hoofd afdeling Kabinet en Protocol

14911676 Hoofd afdeling Buitenland

14921981 Hoofd bureau Coördinatie Internationale Betrekkingen

6911563 Genealoog

5911653 Museumtechnicus

7900643 Educatief medewerker

8890574 Medewerker edukatieve dienst

8901067 1e medewerker restauratie en binderij

11890573 Conservator Afrika

11911654 Conservator

8000034 Educatief medewerker

10890610 Hoofd presentatie

8900670 Hoofd monumentenregistratie

9900669 Bouwhistoricus

10900675 Conserveringstechnisch specialist

11900671 Restauratieadviseur

11900674 Inspecteur monumentenzorg

6890560 Programmaleider

6890561 Theatertechnicus

7890442 Werkplaatsassistent kunst

7890443 Werkplaatsassistent kunst

8900647 Hoofd collectiebeheer

9890562 Etnomusicoloog

9921945 Projectassistent

9921947 Medewerker incidentele subsidies

11890559 Hoofd cultuur en informatie

11901413 Beleidsmedewerker cultuur/plv. sectorhoofd

11921943 Beleidsmedewerker

11921942 Beleidsmedewerker

12901420 Directeur muziekschool

12921946 Senior-beleidsadviseur

13901412 Hoofd sector Cultuur

13921944 Hoofd bureau Multilaterale Samenwerking

6900842 Assistent craftdirector

6900844 Recreation sports specialist

7900845 International youth services sports director

11901418 Hoofd afdeling Overdekte Accommodaties en Reserveringen

11901419 Hoofd beleidsafdeling van de sector Sport en Recreatie

8000225 Tweede medewerker

8911911 Medewerker onderwijszaken

10890277 Onderwijskundige

10890530 Studieadviseur

10890535 Beleidsmedewerker onderzoek

10890546 Decaan

10901014 Opleidingsfunctionaris

10901189 Onderwijskundig medewerker opleidingsontwikkeling

11890155 Beleidsmedewerker

11890158 Middelbaar medewerker arbeidsvoorwaardenbeleid

11000209 Beleidsmedewerker

11890282 Hoofd stafbureau Beleid en Ontwikkeling

11890529 Hoofd sectie Onderwijsondersteuning

11911888 Decaan

12890138 Hoofd afdeling Vernieuwing

12000147 Senior-beleidsmedewerker/coördinator

12890506 Onderwijskundig stafmedewerker

12890513 Beleidsmedewerker onderwijs

12900987 Coördinator contractactiviteiten

12901027 Adviseur schoolorganisatie en management

12901028 Agogisch adviseur

12901415 Hoofd afdeling Beleidszaken

13890264 Adjunct-directeur/hoofd onderwijs

13890514 Sectordirecteur PABO

13901016 Manager contractactiviteiten

13901025 Manager groep BO/VE

14890151 Hoofd hoofdafdeling Onderwijskundige Zaken

14000215 Plv. directeur voorzieningen

15890515 Sector directeur HEAO

6000239 Medewerker aanmelding, selectie en plaatsing

7900855 Hoofd bureau Rijbewijzen

7900862 Mediaspecialist

8901486 Docent/instructeur bouwtechniek

9000272 Docent-teamleider

9900863 Intercultural educator/coordinator

9900905 Host nation teacher

9901487 Cursistenbegeleider

9901488 Trainingscoördinator

10000190 Adjunct-directeur

10890460 Docent/projectleider

10900801 Medewerker intermediairs

10901087 Coördinator opleiding en nascholing cardiologie

10901485 Unithoofd

11000273 Coördinator onderwijsontwikkeling en -uitvoering

11890459 Docent/projectleider

11890516 Studierichtingsleider/coördinator HEAO

11890570 Cursuscoördinator

12890432 Coördinator post-HBO/bedrijfsopleidingen

12890508 Studierichtingsleider HTO

12890511 Studierichtingsleider Kunst

12890517 Studierichtingsleider/coördinator PM/HEAO

12890519 Adjunct-directeur kunst

12901026 Manager leermiddelenontwikkeling

13890512 Adjunct-directeur economie

13890518 Adjunct-directeur sociale academie

13890520 Adjunct-directeur gezondheidszorg

14890521 Sectordirecteur kunst en vormgeving

5000218 Medewerker onderwijsbijdragen

5000257 Medewerker gegevensverwerking

7000251 Beslissingsmedewerker

7000261 Medewerker beoordelingen

7000270 Medewerker inning schulden

7000275 Medewerker inlichtingen

10000376 Medewerker marketing en onderzoek

7901109 Translator

11921925 Projectmanagement-deskundige

12922113 Hoofd Bedrijfsbureau

12932123 Hoofd Bestuurlijke Informatievoorziening

13922107 Hoofd Planning en Control

13921982 Hoofd Facilitair Advies en Coördinatie

6911690 Medewerker bedrijfsvoering

7900759 Controleur

9900799 Medewerker administratieve organisatie

9901328 Organisatiemedewerker

9911686 Hoofd administratie, beheer en bestuur

9922001 Medisch administrateur

10000016 Organisatie-adviseur

10890452 Consultant bedrijfsvoering informatiebank

10900800 Hoofd interne controle

10900966 Intern controleur

10901002 Coördinator administratieve organisatie

10901048 Adviseur

10901098 Algemeen manager

11890325 Organisatie- en informatie-adviseur

11900732 Medewerker administratieve organisatie en interne controle

11900734 Hoofd administratieve organisatie en informatievoorziening

11901128 Management analyst

11901350 Organisatie-adviseur

11901440 Informatiecoördinator

11922069 Organisatie-adviseur

12900694 Seniorprojectleider afd. IMO

12900879 Hoofd afdeling Bedrijfskunde

12900884 Hoofd administratieve organisatie & interne controle

12901369 Hoofd afdeling Informatie en Automatisering

12911884 Hoofd gegevensontwikkeling en -beheer

13901348 Hoofd bureau Organisatie en Informatie/plv. hoofd POI

13911877 Hoofd afdeling Informatiesystemen

14900703 Hoofd afdeling Informatie, Management en Ontwikkeling

14900713 Hoofd administratieve organistie en audit

7900708 Financieel-administratief medewerker

8901265 Afdelingsbeheerder

8901294 Medewerker planning en voortgangsregistratie

8901410 Hoofd afdeling Dienstverlening

8911712 Medewerker planning en personeel

9900331 Hoofd interne zaken

9890568 Hoofd algemene zaken

9901402 Sectorhoofd algemene zaken

9911678 Hoofd bedrijfsbeheer

9911659 Districtschef

10000235 Hoofd beheer

10890262 Hoofd algemene zaken

10901280 Beheerder/administrateur

11900222 Hoofd afdeling Intendance

11000344 Hoofd bedrijfsvoering POB

11890495 Adjunct-directeur beheerszaken

11900641 Hoofd algemene zaken

11900994 Hoofd onderafdeling Financieel Informatiebeleid

11901394 Hoofd sektorbureau Afvalstoffen en Stadsreiniging

11901465 Controller/hoofd administratie

12901013 Huisvestingsfunctionaris

12911556 Economisch (adjunct-)directeur

12911661 Wetenschappelijk onderzoeker

13900017 Plv. hoofd centrale directie Apparaatszorg

13911673 Hoofd bedrijfsvoering

13922059 Manager bedrijfsvoering

13922022 Hoofd Instrumentele Dienst

14901149 Hoofd hoofdafdeling Programmering en Voorlichting

7000131 Financieel-administratief medewerker

7890556 Projectenadministrateur

7900998 Hoofd financiële administratie

8890283 Hoofd FEAZ

8890690 1e medewerker financiële administratie

8900968 Seniormedewerker

9000099 Medewerker managementinformatie

9000220 Hoofd FEAZ

9000301 1e medewerker sectie 1

9000302 Chef sectie 2

9000322 Hoofd sectie FAZ

9890450 Hoofd bureau Financiële Administratie

9890566 Hoofd financiële administratie

9921978 Beleidsondersteunend financieel medewerker

10890555 Medewerker organisatie en efficiency

10900991 Hoofd afdeling Financiën

10901059 Hoofd financiële zaken

10901283 Administrateur

10901346 Junior financieel deskundige

10901397 Hoofd sectorbureau Natuur

10901416 Financieel beleidsmedewerker educatie

10901439 Coördinator financiële administratie

10911616 Junior-controller(concern)

10900721 Hoofd filiaaladministratie

11000103 Hoofd financiële zaken en managementinformatie

11000126 Financieel-economisch medewerker

11890139 Beleidsmedewerker

11000300 Chef sectie 1

11900697 Hoofd centrale financiële administratie

11900725 Medewerker onderafdeling BEZ en AOIC

11900735 Hoofd afdeling Financiële Zaken

11900880 Projectleider FAIS

11900881 Hoofd financieel-economische zaken

11900882 Hoofd onderafdeling Bedrijfsvoering

11900973 Administrateur

11900980 Administrateur/hoofd financiële administratie

11901345 Senior-controller

11901380 Hoofd afdeling Financiële Administratie

11911914 Hoofd sector Financieel-Economische Zaken

11922086 Beleidsmedewerker Financieel-Economische Zaken

11922110 Hoofd afdeling Financiën

12000146 Senior-beleidsmedewerker

12900877 Hoofd afdeling Economisch Onderzoek & Advies

12901364 Controller

12901423 Hoofd afdeling Planning en Control

13000213 Chef afdeling Financiële Zaken

13900692 Hoofd afdeling RWS

13900724 Hoofd afdeling Financiële Zaken

13900730 Hoofd bedrijfseconomische zaken

13901344 Hoofd bureau Financiële Planning en Control

13901460 Controller

13922106 Hoofd afdeling Controller

14900693 Hoofd sectie IV van de hoofdafdeling Beleidsontwikkeling

14900875 Hoofd financiën & economie

14901367 Directeur financiële en bedrijfseconomische zaken

14901379 Controller/sectorhoofd financiële en bedrijfseconomische zaken

14901404 Controller

14901422 Controller/sectorhoofd Bedrijfseconomische en Administr. Zaken

14901437 Controller/sectorhoofd FIBEZ

14922108 Hoofd Planning en Control

14922109 Hoofd afdeling Controller

16901343 Directeur hoofdafdeling Financiën

8920244 Planner

8890577 Medewerker verslaglegging, begroting en analyse

9890141 Middelbaar medewerker

9000210 1e medewerker afdeling Financiële Zaken

10000117 Plv. hoofd MBO

10890554 Medewerker planning en begroting

10900992 Hoofd onderafdeling Financiën

11900727 Hoofd financieel beleid & begrotingsvoorbereiding

11900892 Hoofd bedrijfseconomische zaken

11900993 Hoofd planning en control

12890552 Hoofd bewaking en analyse

12900731 Hoofd beleidstoetsing, begroting en planning

12900873 Hoofd stafafdeling Planning en Control

12900876 Hoofd afdeling Planning & Beleidscoördinatie

12901121 Hoofd onderafdeling Begrotingszaken

12901368 Hoofd afdeling Planning en Control

12901381 Hoofd planning en control

12901405 Hoofd planning en control

13890348 Coördinerend senior-beleidsmedewerker

14900705 Hoofd sector Beleidsontwikkeling

4890485 Medewerker financiële administratie

5890484 Medewerker financiële administratie

6000116 Administratief medewerker

7890479 1e medewerker financiële administratie

7900841 Assistant fundmanager

7900996 1e medewerker financiële administratie

8000212 Medewerker financiële zaken

8890542 Assistent planning en personeel

10900733 Hoofd afdeling Financiële Zaken

10900736 Plv. hoofd financiële zaken

10900908 Hoofd afdeling Contractzaken

11900702 Directiecontroller

11900720 Hoofd divisie-administratie

11900878 Hoofd afdeling Financieel Beheer

11900883 Hoofd onderafdeling Financiën

11922111 Hoofd afdeling Financiën

8000236 Hoofd bedrijfsadministratie

8900662 Hoofd financieel beheer

8900812 Hoofd administratie

8911658 Technisch administratief medewerker buitendienst boekhouding

9920334 Medewerker/assistent controller

6900768 Medewerker pensioenzaken

7920381 Eerste medewerker Pensioenzaken

7901331 Medewerker pensioentechniek

8901330 Chef pensioentechniek

8000413 Kostprijsdeskundige

11901003 Hoofd kostprijszaken

11921923 Hoofd onderafdeling Kostprijszaken

12900869 Projectleider landelijk bestandsbeheer kostprijszaken

3000307 5e medewerker sectie 2

4000306 4e medewerker sectie 2

5000096 Medewerker debiteurenadministratie

5000118 Administratief medewerker

5000232 Medewerker vergoedingenadministratie

5000286 Verificateur

5890289 Verificateur

5000304 2e medewerker sectie 2

5000305 3e medewerker sectie 2

5900981 Boekhoudkundig medewerker

5911915 Medewerker bureau Financieel Beheer en Beleid

6000106 Medewerker boekhouding

6890296 Boekhouder

6000303 1e medewerker sectie 2

6900663 Medewerker financieel beheer

6900897 Accounts technician

7000208 Assistent-medewerker financiële zaken

7901130 Accounting specialist

10922112 Hoofd sectie Financiële Administratie

11901462 Hoofd afdeling Boekhouding/plv. controller FEZ

6911839 Hoofd administratie en interne zaken

7890430 Hoofd onderwijsbureau HEAO

7890451 Hoofd bureau Onderwijssecretariaat

7000077 Bureauchef

8901148 Medewerker management

8901292 Bureauhoofd uitkeringsadministratie

8911557 Administrateur/assistentbeheerder

3000072 Administratief medewerker

3000078 Administratief medewerker

3000080 Administratief medewerker

3000313 3e medewerker studentenadministratie

4000074 Nacontroleur

4000081 Administratief medewerker

4000312 2e medewerker studentenadministratie

4890463 Medewerker onderwijsadministratie

4900853 Reconciliation clerk

4921959 Administratief medewerker monster- en inspectieregistratie

4922027 Medisch administratief medewerker

5000075 Troubleshooter/corrector

5000076 Administratief medewerker

5000079 Samensteller publicaties

5000341 1e administratief medewerker

5890434 Medewerker roosterbureau

5890462 Medewerker planning en coördinatie

5900665 Medewerker materieelbeheer

5900774 Administratief medewerker woningbemiddeling

5900906 Registrar/counseling secretary

5911680 2e Medewerker bedrijfsbeheer

5921958 Administratief medewerker proces-verbaal

5922013 Klinieksecretaresse

6000311 1e medewerker studentenadministratie

6890467 Hoofd bevolkingsadministratie

6911901 Medewerker sociale zaken

6922072 Leidinggevend medisch-administratief medewerker

7890431 Coördinator onderwijsorganisatie

7900896 Office manager

7911728 Hoofd administratie

7911679 1e medewerker bedrijfsbeheer

11922008 Hoofd afdeling Medische Administratie

5000310 2e medewerker salarisadministratie

6000309 1e medewerker salarisadministratie

7920095 1e Medewerker bestandsbeheer

7890483 1e medewerker personeelsadministratie

7900758 Medewerker kwaliteitscontrole en efficiencybewaking

7901421 Medewerker salarisadministratie

7901063 Medewerker salarisadministratie/rechtspositie

8000004 Hoofd salarisadministratie

8900776 Eerste medewerker analyse en procedures

9000308 Chef sectie 3

9900752 Hoofd afdeling Bestandsbeheer en Mutatieverwerking

10901351 Concerncoördinator personeels- en salarissysteem

10901407 Hoofd salarisadministratie

12921979 Hoofd sector Personeelsdata

10890444 Hoofd afdeling Automatisering

10890532 Hoofd informatiecentrum

10900921 Chef lokale automatisering

10901088 Netwerkmanager

10901329 Coördinator automatisering

10911684 Database administrator

10911722 Projectleider

10911832 Hoofd rekenafdeling

10901477 Hoofd automatisering

11000180 Chef rekencentrum

11890605 Hoofd informatica en statistiek

11901261 Hoofd sectie Testmanagement

11901262 Hoofd sectie Computerdiensten

11901361 Coördinator sectie Statistische Informatievoorziening

11901382 Hoofd afdeling Informatievoorziening en Automatisering

11911720 Hoofd afdeling Automatisering

13000181 Hoofd afdeling Automatisering

13901248 Hoofd sectie SSBB/plv. hoofd DCAWACO

13901255 Hoofd afdeling Informatieverzorgingsadviezen

13901258 Hoofd afdeling Technisch-wetenschappelijke Zaken

14901246 Hoofd DCAWACO

7901102 Supervisory industrial engineer

8900949 Technisch wetenschappelijk medewerker

8911783 Medewerker onderafdeling Systeemanalyse Waterbeheer

8890445 Productie- en applicatiebegeleider

8911662 Medewerker computercentrum

9000163 Medewerker systeemadvisering en -ondersteuning

9000383 Junior-medewerker automatisering

9890533 Informaticamedewerker

9900817 Informatie management specialist

9911721 Systeemanalyst

9911787 Medewerker ontwikkeling informatiesystemen

9911817 Automatiseringsmedewerker morfologie

10000029 Informatie-analist

10901083 Medisch-technisch manager

10901085 Wetenschappelijk medewerker gegevensbeheer

10901095 Wetenschappelijk medewerker/system engineer

10901252 Senior-systeemontwerper

10911750 Stafmedewerker automatisering

11000165 Projectadviseur

11000167 Adviseur apparatuur en systeemprogrammatuur

11000177 Projectadviseur

11000188 Projectadviseur

11901249 Technisch coördinatie adviseur

11901256 Projectadviseur

11901259 Systeemadviseur apparatuur en systeemprogrammatuur

11901272 Wetenschappelijk en systeemanalist

11921932 Projectadviseur

12000166 Senior-adviseur apparatuur en programmatuur

12000168 Senior-projectadviseur

12000189 Projectadviseur

12901260 Senioradviseur apparatuur en systeemprogrammatuur

12911786 Hoofd onderafdeling Ontwikkeling Informatiesystemen

13921930 Hoofd afdeling Informatietechnologie

8900749 Medewerker gegevensbeheer

8901254 Senior-applicatieprogrammeur

9890185 Systeemprogrammeur

9901251 Systeemontwerper

10920327 Systeemprogrammeur

10900939 Technisch wetenschappelijk medewerker

10900940 Technisch wetenschappelijk medewerker

11000092 Teamleider systeemprogrammering

12000086 Hoofd systeemprogrammering

4000073 Bestandsbeheerder

5000065 Bestandsbeheerder

6000023 Systeembeheerder PERSYS

6000125 Beheerder geautomatiseerd literatuurinformatiebestand

6000230 Systeembeheerder

6890446 Systeembeheerder

6911916 Systeembeheerder

7890156 2e medewerker

7890441 Onderwijsassistent informatica/systeembeheer

7901264 Hoofdoperator

7901290 Rekenaar/operator CAD

7920328 Systeembeheerder

7920326 Medewerker infocentrum

7930128 Applicatiebeheerder

8000182 Beheerder mainframe en netwerk

8890184 Beheerder opslagcapaciteit

8890455 Stafmedewerker informatievoorziening & automatisering

8901035 Coördinerend informatie- en applicatiebeheerder RADAR

8901145 Systeembeheerder

8901199 1e medewerker informatievoorziening

8901263 Senior netwerkbeheerder

8901271 Netwerkbeheerder

8911574 Coördinator automatisering

8911648 Netwerkbeheerder

8920380 Technisch systeembeheerder

9890162 1e medewerker/applicatiebeheerder

9000183 Chef mainframe en netwerk

9000295 Chef applicatiebeheer en gegevensbewerking

9900607 Systeembeheerder/-analist

9900751 Netwerkbeheerder

9900786 Systeembeheerder financieel informatie systeem

9911723 Gebruikersadviseur

9901479 Medewerker automatisering/werkvoorbereider

9920684 Coördinerend functioneel applicatiebeheerder

9921931 Systeembeheerder

10900699 Hoofd onderafdeling Systeembeheer

10911894 Hoofd onderafdeling Operationeel Technisch Beheer

10911896 Hoofd systeem en support

10921939 Systeembeheerder CAD

11000292 Hoofd bureau Beheer en Exploitatie

5000101 Systeemoperator

5900743 Traffic operator

5901097 Datamanager

6000178 Operator

6000132 Medewerker bedrijfsbureau

8000098 Hoofd sector Bedrijfs- en Servicebureau

6901375 Directie-assistent

6901564 Technisch/onderzoeksassistent

6911724 Medewerker directiesecretariaat

7911651 Hoofd secretariaat

8000009 Secretaris formatie-overleg

9890578 Ambtelijk secretaris

9900928 Assistent-bestuurssecretaris

9901244 Medewerker/plaatsvervangend hoofd directiebureau

9922018 Ambtelijk secretaris Medezeggenschapsraad

10890154 Directiesecretaris

10000294 Secretaris aanmelding, selectie en plaatsing

10890612 Stafmedewerker/directiesecretaris

11901198 Directiesecretaris

11901242 Hoofd directiebureau

11901461 Hoofd stafafdeling Beleidscoördinatie en Algemene Zaken

12900927 Directiesecretaris

12901029 Directiesecretaris

12922011 Secretaris Raad van Bestuur/Patiëntenzorg

14911853 Programmamanager

3000108 Medewerker tekstverwerking

3900667 Medewerker tekstverwerking en receptie

3911872 Medewerker tekstverwerking

4890666 Hoofd tekstverwerking en receptie

4920093 Medewerker tekstverwerkingscentrum

6920111 Hoofd tekstverwerkingscentrum

3000071 Afdelingssecretaresse

3000323 Medewerker FEAZ/chauffeur

4000015 Afdelingssecretaresse

4890159 Afdelingssecretaresse

4000211 Administratief medewerker

4000278 Junior-medewerker sectorsecretariaat

4900840 Administrative technician

4900935 Projectsecretaresse B

5000013 Administratief medewerkster

5000070 Afdelingssecretaresse

5890142 Administratief medewerker

5000231 Plv. sectorhoofd secretariaat

5890276 Secretaresse

5000384 Medewerker sectorsecretariaat

5890493 Directiesecretaresse

5890531 Secretariaatsmedewerker

5900837 Secretaresse

5900894 Security police secretary

5900934 Projectsecretaresse A

5900946 Coördinator secretariaat

5901056 Directiesecretaresse

5901092 Secretariaatsmedewerkster

5901099 Translator

5901086 Secretariaatsmedewerker cardiologie

5911871 Secretariaatsmedewerker/coördinator tekstverwerking

5920083 Administratief medewerker

6000105 Managementassistente

6000280 Senior-medewerker sectorsecretariaat

6890593 Directiesecretaresse

6900644 Directiesecretaresse

6890687 Secretaresse

6900784 Directiesecretaresse

6901055 Hoofd secretariaat

6901273 Ambtelijk secretaris Wetenschapscommissie

6901284 Directie-assistent

6901558 Secretaresse hoogleraar

7000279 Hoofd sectorsecretariaat

7890435 Hoofd secretariaat algemene zaken

7890536 Hoofd sectie Algemene Zaken

7900785 Secretariaatsmedewerker

7900933 Hoofd afdelingssecretariaat

7901278 Directie-assistent

7901282 Member fellows support group

7901434 Unithoofd service centrum/managementassistent

7901411 Hoofd afdeling secretariaat

10890526 Hoofd sectie Administratie en Beheer

5901457 Derde assistent

8890576 Medewerker interne controle

8901456 Tweede assistent

9000357 Assistent-beleidsmedewerker

9901012 Onderzoeksmedewerker

9901336 Medewerker interne controle

9901455 Eerste assistent

9911674 Controleur

10901266 Auditor

10911675 Senior-controleur

11900701 Hoofd onderafdeling Audit en Control RWS

11900704 Hoofd interne controle

11901010 Onderzoeker

11901454 Controleleider

12901009 Senior-onderzoeker

13901006 Senior-onderzoeker

13901007 Senior-onderzoeker

5911646 Statistisch medewerker

8000002 Statistisch medewerker

9000113 Statistisch medewerker

9890606 Statisticus

10000133 Bedrijfstak specialist

7000011 Hoofd bibliotheek en documentatie

7890449 Hoofd bureau Infocentrum

8900654 Bibliothecaris/hoofd bibliotheek

8901274 Bibliothecaris

8911650 Hoofd afdeling Dienstverlening

8911742 Hoofd bibliotheek en documentatie

9900672 Hoofd documentatie- en infobestanden

11900944 Hoofd afdeling Documentaire Informatie

11901057 Beleidsmedewerker nationale ontwikkelingen

12901065 Chef bijzondere collecties

14900938 Directeur SWIDOC

7000010 Projectdocumentalist

7890224 Documentalist

7890564 Documentalist ATA

7900635 Literatuuronderzoeker

7900948 Documentalist

8000364 Documentalist

8890563 Redactiemedewerker RURAL

8900943 Sociaal-wetenschappelijk stafmedewerker

9890223 Hoofd bureau Documentatie

9000365 Specialistisch documentalist

9900918 Chef abonnementen

9901066 Bibliografisch inlichtingenfunctionaris

10000363 Literatuuronderzoeker

10000366 Thesaurusbeheerder/plv. hoofd documentatie

10890565 Hoofdredacteur

10900945 Hoofd afdeling Lopend Onderzoek

10900950 Online technisch-wetenschappelijk medewerker

11000367 Hoofd afdeling Documentatie

4890456 Administratief medewerker stafbureau

4901288 Medewerker bestel- en abonnementenadministratie

5900655 Medewerker bibliotheek

5901212 1e medewerker informatie-invoer

5901275 Bibliotheek-assistent

6890343 Medewerker bibliotheek

6000368 Assistent

6901071 Medewerker centrale catalogi boeken invoer

6901073 Medewerker centrale catalogi periodieken invoer

6901077 Titelbeschrijver

6901287 Acquisitiemedewerker

7000369 Hoofdassistent

7890453 Bibliothecaris

7890567 Hoofd titelbeschrijven

7901076 Senior-titelbeschrijver

7901286 Plv. hoofd acquisitie

8900923 Chef leenverkeer

8901072 1e medewerker centrale catalogi boeken landelijk leenverkeer

8901074 Eerste medewerker CCP-landelijk leenverkeer

8901075 1e medewerker wetenschappelijke collecties

8901285 Hoofd afdeling Acquisitie

9890543 Assistent collectievorming

9900920 Chef acquisitie boekpublicaties

11901064 Vakreferent

5000100 Medewerker post- en archiefzaken

5922000 Eerste medewerker Centraal Medisch Archief

6911867 Medewerker post- en archiefzaken

7890391 Inventariseerder

7890410 Inventarisator

7900941 Acquisitiemedewerker data-archief

7911868 Senior-medewerker post- en archiefzaken

8890409 Hoofd semi-statische archieven

8890587 Medewerker externe dienstverlening tweede afdeling

8901480 Unithoofd registratuur, documentatie en archief

9890584 Medewerker inventarisatie en acquisitie

9890585 Hoofd sector Inspectie en Acquisitie

9890586 Chef studiezaal

10920109 Hoofd departementaal archief

11900947 Hoofd Steinmetzarchief

12890411 Hoofd algemene secretarie

12911652 Gemeente-archivaris

4000321 Medewerker post- en archiefzaken

4911870 Medewerker post- en archiefzaken

5890170 Documentair informatiebeheerder

5920324 Registrator

5890388 Documentaire informatieverzorger

5911645 Medewerker registratuur

6920087 Hoofd centrale postkamer

4890408 Documentaire informatieverzorger I

7000246 Logistiek medewerker

7920248 Logistiek medewerker

8890627 Textieltechnicus

8900851 Supervisory supply technician

9890626 Textieltechnicus

10000219 Hoofd bureau Materieelverzorging

10901268 Supply officer/deputy director logistics

10921962 Eerste medewerker doelmatigheidsbeoordeling

11900789 Adviseur opdrachtgeverszaken

11921919 Hoofd onderafdeling Contracten

12890625 Hoofd sectie Kleding en Overige Textiel

12921967 Contractmanager

12921966 Hoofd sectie Industriële Relaties en Exportondersteuning

5000104 Medewerker inkoop

6900859 Afdelingschef

6901210 Hoofd kantoor Lokale Aankoop en Uitbesteding

7920243 Tweede verwerver

7000249 Tweede verwerver

7900866 Contract specialist

7901127 Contracting specialist

7901203 Senior-inkoper

8920242 Eerste verwerver

8901120 Chief supply branch

8901202 Chef sectie Inkoop II

8921998 Inkoper

9920247 Projectverwerver, tevens wnd. bureauhoofd

9900865 Supervisory contract specialist

9901201 Chef sectie Inkoop I

9921999 Senior Inkoper

10920245 Hoofd bureau Verwerving

10900741 Hoofd bedrijfsbureau

10901200 Hoofd afdeling Aanschaffingen

6901401 Marktmeester

7900893 Real estate specialist

10911694 Hoofd Grond- en Schadezaken

13901373 Hoofd sector Grond en Gebouwen

3000412 Magazijnbeheerder

3900901 Store worker

3900903 Warehouse worker

3921996 Medewerker Inkomende Goederen

3921997 Medewerker Magazijn

4890342 Beheerder Magazijn

4890611 Depotbeheerder

4901213 Voorman publicatie opslag

5000320 Coördinator technische zaken

5900710 Medewerker algemene expeditie en uitgifte-administratie

5901151 Keurmeester PSU

6901070 Chef magazijnen

7901106 Furnishing management officer

5900396 Medewerker II bureau Algemene Aangelegenheden

5922035 Medewerker Reserveringsbureau

6000340 Sectorhoofd interne dienst

6900811 Rayonmanager

6901281 Congress housing officer

6911869 Senior medewerker interne dienstverlening

7900372 Medewerker I bureau Algemene Aangelegenheden

7890497 Hoofd civiele dienst

7911643 Hoofd interne zaken

7922040 Teamleider Produktiegroep

8000319 Sectorhoofd technische zaken

8900358 Hoofd bureau Algemene Aangelegenheden

8900370 Intendant

8901625 Consulent materiële zaken

8911854 Hoofd onderafdeling Technische Dienst

8911866 Hoofd onderafdeling Facilitaire Zaken

9911595 Hoofd afdeling Accommodatiebeheer

10890538 Hoofd restauratieve voorzieningen

10900795 Projectleider huisvesting en bouw

10900813 Directeur stichting Kantinebeheer

10901626 Consulent gebouwen

11890569 Manager internationaal centrum

11901627 Hoofd afd. Gebouwen/plv. hoofd hoofdafd. Gebouwen & Mat. Zaken

12900221 Hoofd hoofdafdeling Gebouwen en Materiële Zaken

3900815 Kok

4000285 Chef kok

5922031 Eerste kok

2900809 Serveerster

3901279 Medewerker restauratieve verzorging

4890465 Kantinebeheerder

4900810 Chef kantine

4900898 Meatcutter

5900861 Food facility supervisor Burgerbar

5900899 Assistent chef slagerij

5900900 Produce manager

3000107 Telefoniste/telexiste

5901196 Medewerker bureau Inlichtingen en Veiligheid

5901624 Plv. hoofd beveiligingsdienst/beveiligingsbeambte

6900394 Hoofd beveiligingsdienst

2000102 Bode/reprobediende

5900857 Travel specialist

5900858 Senior quality control inspector

7900825 Terminal operations analist

9900823 Marine cargo specialist

13901459 Sectorhoofd exploitatie

16901458 Directeur gemeente vervoerbedrijf

4890288 Beheerder slipbaan

5000260 Chef garage

5900829 Shipment clerk

5900850 Dispatcher/motorofficer

6900821 Personel property analyst

6900836 Chief branch movements control

6900838 Shipment clerk

6900856 Export specialist outbound

7900828 Shipment specialist

7900830 Shipment specialist

7900832 Transportation quality control assistant

7900849 Maintenance officer

7901152 Transportcoördinator

8900820 Traffic management specialist

8900827 Supervisory shipment specialist

8900831 Supervisory transportation specialist

8900834 Operations supervisor

10900826 Transportation manager

11900907 Traffic manager

5901443 Ambulance chauffeur

3922103 Geïntegreerd scheepsgezel

4922104 Geïntegreerd scheepsgezel

5922101 Bootsman B4 vaartuig

5922102 Bootsman B3 vaartuig

8911538 Sectiechef scheepvaartzaken

Naar boven