Taakbeschikking bijzondere ambtenaren van politie

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-04-1994 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Justitie (nr. 430275/594/NE) houdende aanduiding van de taken van de bijzondere ambtenaren van de politie

De Minister van Justitie,

Handelend in overleg met de Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 43, eerste lid, van de Politiewet 1993;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

  • 1 De Procureur-Generaal kan bijzondere ambtenaren van politie, aangesteld voor de politietaak belasten met de volgende werkzaamheden:

    • a. het doen van onderzoek;

    • b. het verlenen van bijstand.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 1994.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als:

Taakbeschikking bijzondere ambtenaren van politie.

Deze regeling wordt met toelichting in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad geplaatst.

's-Gravenhage, 25 maart 1994

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Naar boven