Wet financiële betrekkingen buitenland 1994

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkortingen WFBB
Wfbb
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0006547
RechtsgebiedFinancieel en economisch recht
OverheidsthemaFinanciën

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beschikking deviezenrechtelijke status Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers
 2. Beschikking deviezenrechtelijke status Nederlandse militairen
 3. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
 4. Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2003 (RV 2003)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 3. Beschikking deviezenrechtelijke status Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers
  Artikel: 1
 4. Beschikking deviezenrechtelijke status Nederlandse militairen
  Artikel: 1
 5. Besluit bestuurlijke boetes financiële sector
  Artikel: 8
 6. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Internationale Monetaire en Financiële Zaken 1945- (Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 7. Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2003 (RV 2003)
  Artikelen: 1, 8, 13
 8. Vorderingswet
  Artikel: 1
 9. Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie
  Bijlage: BIJ DE WET BESTUURSRECHTSPRAAK BEDRIJFSORGANISATIE
 10. Wet op de economische delicten
  Artikelen: 1, 59
 11. Wet op het Centraal bureau voor de statistiek
  Artikel: 40
 12. Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving
 13. Wijzigingswet Wet toezicht beleggingsinstellingen, enz. (opneming bepalingen betreffende handhaving dmv een dwangsom of bestuurlijke boete en bepalingen betreffende de rechtsgang)
  Artikel: XII
Terug naar begin van de pagina