Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 1964 inzake invoeringstermijn identificatieplicht voor de loonbelasting

Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 01-06-1995 t/m heden

Besluit van 25 maart 1994, houdende Invoeringstermijn identificatieplicht voor de loonbelasting

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 12 november 1993, nr. WDB93/331, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen;

Gelet op artikel 33 van de Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 66b, tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964;

De Raad van State gehoord (advies van 25 november 1993, nr. W06.93.0743);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 22 maart 1994, nr. WDB93/418, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, Directie Wetgeving Directe Belastingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage , 25 maart 1994

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

M. J. J. van Amelsvoort

Uitgegeven de zevende april 1994

De Minister van Justitie a.i,

E. van Thijn

Naar boven