Aanwijzing beheerder justitiële documentatiedienst

[Regeling vervallen per 01-04-2004.]
Geraadpleegd op 26-02-2024.
Geldend van 07-04-1994 t/m 31-03-2004

Regeling houdende de aanwijzing van de beheerder van de afdeling van de justitiële documentatiedienst ten departemente

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

Als ambtenaar die is belast met het beheer van de gegevens betreffende personen wier geboorteplaats buiten Nederland is gelegen of onbekend is, alsmede betreffende rechtspersonen, vennootschappen, andere verenigingen van personen of doelvermogens, wordt aangewezen de directeur van de Centrale Justitiële Documentatiedienst te Almelo.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

Het besluit van 28 november 1988, hoofddirectie organisatie rechtspleging en rechtshulp, no. 1686/888 (Stcrt. 1988, nr. 247) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

Deze regeling treedt in werking op de tweede dag na de verschijning van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 maart 1994

De

Minister

van Justitie,
Namens de Minister,
De

directeur-generaal Rechtspleging

,

H. A. van Brummen

Naar boven