Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

[Regeling vervallen per 01-01-2019.]
Geldend van 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
IdentificatienummerBWBR0006536
RechtsgebiedStaats- en bestuursrecht | Staatsrecht
OverheidsthemaOverheid, bestuur en koninkrijk

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Circulaire (onkosten)vergoeding 2017 politieke ambtsdragers gemeenten
 2. Circulaire (onkosten)vergoeding 2018 en wijziging bezoldiging 2017 politieke ambtsdragers gemeenten
 3. Circulaire Ambtstoelage burgemeesters, (onkosten)vergoedingen wethouders, raadsleden en commissieleden
 4. Circulaire Besluit wijziging rechtspositiebesluiten politieke ambtsdragers (o.a. afschaffen periodiekenstructuur burgemeesters, samenvoegen kleinste gemeenteklassen en vergoeding fractievoorzitters/commissieleden)
 5. Circulaire Bezoldiging, eenmalige uitkering en eindejaarsuitkering burgemeesters; vergoeding, eindejaarsuitkering en eenmalige uitkering wethouders en vergoeding raads- en commissieleden
 6. Circulaire Bezoldiging, vergoeding en eindejaarsuitkering over 2007, 2008 en 2009 voor burgemeesters resp. wethouders; ziektekostentegemoetkoming raadsleden
 7. Circulaire Werkkostenregeling Appa, uitbreiding samenloopartikel, vervallen gratificaties en aanpassing procedure bij ziekte burgemeesters
 8. Circulaire ambtstoelage burgemeesters, (onkosten)vergoeding wethouders, raads- en commissieleden alsmede WGA-premie burgemeesters
 9. Circulaire ambtstoelage burgemeesters, (onkosten)vergoeding wethouders, raadsleden en commissieleden
 10. Circulaire bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, wedde en (onkosten)vergoeding wethouders, (onkosten)vergoeding raads- en commissieleden
 11. Circulaire bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, wedde en (onkosten)vergoeding wethouders, (onkosten)vergoeding raads- en commissieleden
 12. Circulaire bezoldiging, eindejaarsuitkering, eenmalige uitkering burgemeesters en wethouders, en vergoeding raadsleden en commissieleden
 13. Circulaire onkostenvergoeding, vergoeding en eindejaarsuitkering wethouders, raadsleden en commissieleden en de gevolgen Zorgverzekeringswet
 14. Wijziging van verschillende gemeentelijke rechtspositiebesluiten en -regelingen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Circulaire wijziging van verschillende provinciale rechtspositiebesluiten en -regelingen
  Tekst: tekst
 2. Wijziging van verschillende gemeentelijke rechtspositiebesluiten en -regelingen
  Tekst: tekst
Terug naar begin van de pagina