Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Geraadpleegd op 24-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 34b

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2023 Wijziging 15-05-2023 Stb. 2023, 176 15-05-2023 Stb. 2023, 176
01-01-2020 Wijziging 30-09-2019 Stb. 2019, 313 24-10-2019 Stb. 2019, 385
01-07-2010 Nieuw 01-06-2010 Stb. 2010, 210 14-06-2010 Stb. 2010, 225
Naar boven