Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Geraadpleegd op 28-09-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 23

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  1. Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak
    Artikel 3
  2. Besluit rechtspositionele voorschriften leden Raad van State en Algemene Rekenkamer
    Artikelen 1, 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
11-02-2011 t/m 29-12-2005 Wijziging 31-01-2011 Stb. 2011, 25 31-01-2011 Stb. 2011, 25
01-07-2010 Wijziging 01-06-2010 Stb. 2010, 210 14-06-2010 Stb. 2010, 225
01-01-2009 Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 597 29-12-2008 Stb. 2008, 601 Inwtr. 1
01-04-2006 t/m 01-01-2004 Wijziging 15-02-2006 Stb. 2006, 80 15-02-2006 Stb. 2006, 80 Alg. 2
Wijziging 15-02-2006 Stb. 2006, 80 15-02-2006 Stb. 2006, 80
01-07-2005 Wijziging 20-05-2005 Stb. 2005, 279 06-06-2005 Stb. 2005, 298
12-01-2005 t/m 01-01-2002 Wijziging 21-12-2004 Stb. 2005, 5 21-12-2004 Stb. 2005, 5
t/m 01-04-2002 Wijziging 21-12-2004 Stb. 2005, 5 21-12-2004 Stb. 2005, 5
01-10-2003 t/m 01-01-2001 Wijziging 26-08-2003 Stb. 2003, 348 26-08-2003 Stb. 2003, 348
17-08-2001 Wijziging 04-08-2001 Stb. 2001, 369 04-08-2001 Stb. 2001, 369 Inwtr. 3
12-04-1996 t/m 01-01-1996 Nieuw 28-03-1996 Stb. 1996, 210 28-03-1996 Stb. 1996, 210 Inwtr. 4

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, enz. (evaluatie Wet SUWI, Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en deregulering) (Stb. 2008/600) in werking treedt. 1)
  2. Artikel III, eerste lid van Stb. 2006/80 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  3. Artikelen 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde lid, 19, 20, 21, 22, 23, eerste lid, onderdeel a, b, c, d, f, g, i, l en o, tweede, derde en vierde lid, 24, eerste lid, onderdeel b, tweede, derde, vierde en vijfde lid, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 en 39 onderdeel b en c werken terug tot 1 januari 1998. Artikel 39 onderdeel a werkt terug tot 1 januari 2001.3)
  4. Werkt terug tot en met 1 januari 1996.4)
Naar boven