Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren

Geraadpleegd op 30-11-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 30-06-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 16

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit rechtspositie leden met rechtspraak belast en gerechtsauditeurs CRvB en CBb
  Artikelen: 1, 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

 1. Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak
  Artikel 3
 2. Besluit rechtspositionele voorschriften leden Raad van State en Algemene Rekenkamer
  Artikelen 1, 2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
17-08-2001 t/m 01-01-1998 Wijziging 04-08-2001 Stb. 2001, 369 04-08-2001 Stb. 2001, 369 Inwtr. 1
12-04-1996 t/m 01-01-1996 Nieuw 28-03-1996 Stb. 1996, 210 28-03-1996 Stb. 1996, 210 Inwtr. 2

Opmerkingen

 1. Artikelen 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, eerste, tweede, derde, vierde, vijfde en zesde lid, 19, 20, 21, 22, 23, eerste lid, onderdeel a, b, c, d, f, g, i, l en o, tweede, derde en vierde lid, 24, eerste lid, onderdeel b, tweede, derde, vierde en vijfde lid, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36 en 39 onderdeel b en c werken terug tot 1 januari 1998. Artikel 39 onderdeel a werkt terug tot 1 januari 2001.1)
 2. Werkt terug tot en met 1 januari 1996.2)
Naar boven